🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > fiziokratizmus
következő 🡲

fiziokratizmus (a gör. phüszisz, 'természet' és kratein, 'akar' szavakból): klasszikus polgári közgazdaságtani irányzat. Alapeszméje, hogy a gazdaságnak a külső befolyásoktól, így az államhatalomtól is függetlenül, a saját természete (füszisz), saját belső törvényszerűségei szerint kell kifejlődnie, s ha így történik, ez a gazdasági, sőt a társadalmi folyamatok harmóniáját is eredményezi, s lelki egyensúlyt is biztosít a polgároknak. -- A 18. sz. 2. felében Fro-ban alakult ki, a →felvilágosodás jellegzetes megnyilvánulása. Alapítója E. →Quesnay, jeles képviselői: A. Turgot, V. Mirabeau, P. S. Du Pont de Nemours. A →merkantilizmus tisztán kereskedői szemléletű gazdaságpol-jának tagadása, a 20. sz. demokratikus társad-modell egyik előfutára. Cs.I.

Pearcy 1993:530.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.