🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > fatemplom
következő 🡲

fatemplom: fában gazdag vidékek templomtípusa. - A →kőtemplommal ellentétben a ~ot szinte sohasem a falu közepére építették, hanem a falu szélén emelkedő dombra v. a hegyoldalba. Nem mindig elkészítésük helyén állították föl (a sóslaki tp-ot pl. Lengyo-ból, a csontos-kosztrinait K-Galíciából, az irhóci tp-ot Arad m-ből szállították). A ~ok ált. nem maradtak fenn, mert v. a háborúkban fölégették, v. maradandóbb kő- és téglatp-ot építettek helyettük. - Kárpátalján azonban a mai napig állnak 17-18. sz: épült g.k. ~ok. - A kárpáti faépítészet körébe tartozó ~ok szerkezetük szerint 4 csoportba oszthatók: 1. centrális elrendezésű kupolás ~ vízszintes tagolúsú, görögkereszt alaprajzú, középen kupolás négyezettel (→Kőrösmezőn a Sztrukovszka- és a Plitovate-tp-ok). - 2. A gótizáló ~okat a hosszhajós elrendezés, függőleges vonalvezetés jellemzi. Három részből álló tömegük lépcsőzetes: a szentély, a hajó az előtérrel és a torony. Tetőképzésük meredek, toronysisakjaik tűhegyesek, sokszor 4  fiatoronnyal díszítettek. Legszebb példányai Máramarosban Husztsófalva, Mihálka, Ósándorfalva, Száldobos, Szeklence. - 3. A barokk ~ alaprajza  és külső képe arányeltolódásokkal megegyezik a gótikus tp-okéval. A legtöbb esetben csak a torony v. az oromzat különbözősége dönti el, hogy a tp. gótizáló v. barokk-e, a torony ui. nem huszártorony, hanem az oromzatra nehezedő és vele szervesen összeépült szerkezet, tagolt hagymasisakkal (Bukóc, Csernoholova Iszka, Negróc). - 4. A hossztengely-elrendezésű kupolás ~típus a bazilikális barokk és a centrális kupolás típusok között helyezkedik el. Az előtér, a hajó és a szentély négyzetesek v. közel négyzetesek, a hajót és a sztélyt belül kupola, kívül tagolt sátortető fedi, az előtér fölött torony (Kosztrina, Negróc, Padóc, Pilipec, Rosztoka, Sóslak, Uzsok). - A centrális elrendezésűek kivételéve1 a ~okra ált. jellemző a falusi kőtp-okhoz hasonlóan az egyetlen hajó és szentély, de a ~oknál előtér is van. A három tér közül mindig a hajó a legmagasabb, a szentélynél jelentősen szélesebb, az előtérrel azonos v. nagyobb szélességű. A szentélyt a hajótól →ikonosztáz választja el. A hajó a férfiak, az előtér az asszonyok részére épült. - A ~ szentélye egyenes, v. a nyolcszög 3 oldalával zárul. Az előtér fölött ált. karzat helyezkedik el, mely gyakran benyúlik a hajó terébe. Fölöttük magasodik a torony, melyet ált. nem méreteznek a harangok terhének elviselésére. A harangtornyot ált. a tp. közelében építették. A toronysisak alatt ált. nyitott galéria. A Ny-i oldalon az előtér előtt nyitott v. zárt tornác van, mely egyes tp-oknál a hajót is körbeveszi. A tornácról nyílik a tp. egyetlen, gyakran dús faragvánnyal díszített kapuja, melyen vésett felirat közli az építés idejét. Jellemző még a gazdag, sokszoros, de különösen a megkettőzött tetőforma, az egész épületen következetesen keresztülvitt tetőszerkezet, néha ugyancsak megkettőzött árkádsorral. **

MN II:308. - Deschmann 1990:27. (térképpel)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.