🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fundelius
következő 🡲

Fundelius Vilmos, vitéz (Bp., 1915. máj. 28.–Bp., 2005. febr. 17.): plébános, kanonok, cserkészvezető. – Szülők: Adolf; Bittó Veronika. A bpi Szt István Gimn., a felső oszt. kisszeminaristaként az esztergomi Bencés Gimn. tanult, Esztergomban teol. végzett, ahol 1939. II. 26: pappá szent. Bp.-Külső-Ferencvárosban, Dorog-Szt Borbála pléb. kp-ja, a egyhjogi dr. – 1941: Párkányban, 1943: Balassagyarmaton, 1944: Bp-Krisztinavárosban, 1947: Bp-Józsefvárosban, 1948: Bp-Felső-Krisztinavárosban, 1950: Bp-Ferencvárosban, 1955: Dunakilitiben kp., 1956: az Óbuda Segítő Szűz Mária kpnaigazg-on szolgált. 1957: a Belvárosi Szt Anna tp. ig-ja, 1957. III: szóvá tette, hogy IV. 4-ével mindenkit ünneplünk, csak azokat nem, akik a néppel maradtak, vagyis a kat. papokat; vsz. emiatt helyezték kp-ként a Páduai Szt Antal tp-ba. 1958: a VIII. ker. Jézus Szíve tp-igazg. tp-ig-ja. 1959: lelkész, 1968: Külső-Angyalföld pléb. rangra emelésekor annak első plnosa. A tp-ban új, 80 regiszteres (a Zeneakad-éval vetekedő) orgonát építtetett. 1980–95: nyugdíjazásáig Zuglóban a Páduai Szt Antal tp. plnosa. –1962: főegyházmegyei tanácsos, 1977: tb. knk., 1979: a Boldogságos Szűz Máriáról nev. esztergommezei c. apát, 1984. X. 6: mesterknk. Gyermekkorábban a Regnum mellett laktak, ott lett cserkész. 1989 u. Zuglóban a 309. sz. Assisi Szt Ferenc cserkészcsapat fenntartó testületének eln-e. Bp. 1944–45: a bombázásai során életmentéséért az újraszerveződött Vitézi Rend fogadta soraiba. – A →Keresztény Múzeumnak ajándékozta Pécsi Pilch Dezső (1888–1949) művésztől származó 288 darabból álló gyűjteményét és Schrotta János (1898–1979) néhány szobrát. 45 különböző nyelvű Szentírás-gyűjteménye volt. – Írásai: A Szt Istvánról nev. esztergomi ősrégi Papnev. Int. M. Egyházirod. Isk. 1936/37. é. munkássága. Esztergom, 1937. (Mennyiben vehet részt a m. kispap az eucharisztikus év előkészítő munkájában?) 1938. (Kispapszemmel az eucharisztikus kongr-on). 88–Bo.J.–Fe.Má.

Schem. Strig. 1982:349. Arck., 1997:425. Arck. – Beke 1989:176. – Hetényi Varga I:80. Arck., 2004:107. – Beke 2008:212.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.