🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fulda
következő 🡲

Fulda (Hessen, No.): 1. bencés apátság 744-1803: Szt Bonifác megbízásából tanítványa, Sturmius alapította. A ter-et az austrasiai maiordomus, Karlmann ajándékozta, 751: Zakariás p-tól →exemptiót kapott. Szt Bonifácot itt temették el, emiatt ~t gazdag adományokkal látták el, s fölvirágzott: még Sturmius idejében 400 szerz-e lett. 780-817: a baz-t átépítették. 822-42: →Hrabanus Maurus vez. ~ isk-ját, híres tanítványa volt Walafrid →Strabo. Jelentős író- és kv-festő műhely működött ~ban. 969: az apát XIII. János p-tól prímási rangot kapott Germánia és Gallia apátjai fölött. A 11/12. sz: ~nak Rómában, a S. Maria Maggiore-baz. mellett is volt ktora. Az apát vsz. a 10. sz-tól a csné kancellárja. Mivel a cs-ok és kir-ok gyakran kérték az apátok pol. szolg-át, ~ apátjai erős befolyást nyertek a birod. pol-ra. 774-től ~ egymás után nyerte a különböző mentességeket, piac, pénzverés és más regáliák jogát, 1170: az apátot birodalmi hercegnek nevezik. A kiterjedt birtokok és a cs-nak tett szolgálatok következtében a ktori fegyelem hanyatlani kezdett. A 9. sz: kezdtek különbséget tenni az apát és a konvent javai között, 1294: ezeket szétválasztották. 1300: a konvent javaiból 58 szerz-sel társaskápt-t alapítottak, melynek nagy befolyása volt ~ vagyonkezelésére. A gazdagon jövedelmező ktori hivatalokat és a mellék-ktorok prépságait a nemesi származású knk-ok birtokolták. Polg. családból csak néhányat fogadtak be a kápt-ba a lit. végzésére. - 1525: a parasztháború súlyosan érintette ~t is, s a reformáció is utat talált. A hg-apátok gyenge ellenállást tanúsítottak, csak 1570 u. hívott az apát, Balthasar Dernbach ~ba jezsuitákat, s tervezett belső reformot. A szomszédos prot. fejed-ek és a társaskápt. azonban 1576: lemondatták, s csak 1602: térhetett vissza. A kat. megújulást Gustav Adolf győztes hadjárata félbeszakította, az apát 1632: a lützeni csatában elesett. - 1626: St. Gallenból hívtak bencéseket ~ba. 1627: Caraffa p. nuncius főleg a polg. származású szerz-ekkel megreformálta ~t és prépságait. 1628-1741: a ~i jezsuita koll. évente 1800 arany scudót kapott a p-tól Közép- és É-ném. ter-etek lelkipásztorainak képzésére. 1705-12: épült ~ barokk épületegyüttese. - 1803: a ktort szekularizálták és fölszámolták. - 2. püspökség. A Zakariás p-tól kapott exemptio csak ~ fő- és leányktoraira vonatkozott. A környéken lévő pléb-k a würzburgi, ill. a mainzi ppséghez tartoztak. 1602: cs. döntés adott ppi jogokat az apátnak, amit a p. 1604. XII. 23: mint quasiepiscopalis iurisdictiót ismert el. A 16. sz. vallási küzdelmei és a kat. megújulás igénye kedvezett a ppség kialakulásának. XIV. Benedek 1752. X. 5: ~t exempt ppséggé tette, az apát csak pp. lehetett. 1803: a ktor szekularizációjakor világi hatóságok a ppséget is megszüntették, 1821: állították vissza. Paderborn suffr-a. - Egyetemét 1734: Adolf Dalberg apát alapította, 1805: a fejed. időlegesen fölfüggesztette. Teol-ja 1978: áll-ilag elismert fakultás, 1991: 55 hallg-ja, 2 folyóir-a volt. - 10.000 km²-en 1995: 1.600.000 l, 470.477 h, 172 pb, 341 ep, 42 szp, 17 ád, 100 sz, 426 szn, 122 ni, 223 ki-e volt. **-S.B.

AP 1996:245. - WL 1992:613. - Puskely I:326.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.