🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Friml
következő 🡲

Friml Aladár (Zólyomlipcse, Zólyom vm., 1864. júl. 5.-Bp., 1943. jan. 20., temetés napja): gimnáziumi tanár. - 1887: a debreceni, 1888: a sátoraljaújhelyi piar. gimn-ban, 1891: a zsolnai kir. kat. gimn-ban, 1906: Bpen tanított. 1916-21: az Orsz. Közokt. Tanács tagja. 1923-31: tanker. főig. címmel a VKM-ban szolgált. A Kat. Középisk. Tanáregyes. egyik vezéralakja, 1909-19: szerk-je lapjának, a M. Középisk-nak. 1909: megindította a Juventus c. lat. nyelvű ifj. lapot. Leford. és közreadta a Ratio Educationist (Bp., 1913). Tanulm-aiban főként a lat. nyelv középisk. tanításának problémáival foglalkozott, lat. nyelvkv-eket is írt. M.I.

Szinnyei III:781. - Gulyás IX:768.

Friml Aladár

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.