🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Francisci
következő 🡲

Francisci András, Francsics, OSPPE (Varasd, Varasd vm., 1600.-Pozsony, 1653. jún. 16.): választott püspök. - Nemesi származású. Bécsben tanult. 1621. IX. 30: a CGH növ-e lett. 1624: tért haza, Pázmány ~t és Jaska Jánost bízta meg a pálosok r. reformjavaslatának elkészítésével, melyet 1640: a nagykápt-on be is mutattak. A lengy-ek aggályai miatt azt Rómába küldték, VIII. Orbán 1643. V. 4: fogadta el. 1646. IV. 23: szerémi pp., 1652. III. 2: kapta meg (Eubel szerint) e székre a kinevezését. 1647-52: Lippay érs-prím. (akivel együtt tanult a CGH-ban) spp-e, 1647-50: zengg-modrusi pp. (a p. nem erősítette meg). 1652. IV. 2: esztergomi knk. és szenttamási prép. - Utóda a szerémi széken 1647. III. 6: Mariani Péter. A zengg-modrusi ppségre vsz. kettős kinevezés révén kerülhetett, mert oda 1640. X. 7: nevezte ki III. Ferdinánd Marianit. T.E.

LBE:491 A. (1646. IV. 25: szerémi pp.) - Mendlik 1864:121. (1650: zengg-modrusi pp.) - Gams 1873:379. (63.), 389. (49.) (1650-ig vál. zengg-modrusi pp.) - Kollányi 1900:268. (*Varasd; 1647: zenggi pp.) - Schem. B-D-S. 1900:52. (47.) - Eubel IV:317. (s.v. Andreas de Franciscis; 1652. III. 6: szerémi pp.; zenggi ppségét nem említi) - Schem. Z-M. 1916:33. (2.) (*Szádrév, Tengermellék; 1650: szerémi pp.) - Veress II:26. (s.v. Franczicz; *Varasd; 1647: zengg-modrusi pp., 1650: szerémi pp. és kir. tan.) - Kisbán I:211; II:240. - A LD szerint 1640. XII. 7: zengg-modrusi, 1647. III. 16: szerémi, 1652. V. 16: újra zenggi pp.

Francisci Mihály, OSPPE (†1536. márc. 15. előtt?): fölszentelt püspök. - Egyhjogi dr. és ap. gyóntatóból 1498. VIII. 17: nevezte ki VI. Sándor epifániai pp-ké. Az egri egyhm-ben tevékenykedett (a hiányos kápt. listákon neve nem található). Vsz. azonos azzal az Eubelnél csak Mihályként említett epifániai pp-kel, aki 1520: már betöltötte tisztét és Szatmári György pécsi mpp. spp-e volt. - Utóda az epifániai c-en 1536. III. 15: Pesti Ferenc. T.E.

Eubel II:167. (s.v. Michael Francisci OSPPE); III:209. (s.v. Michael; utóda 1536. III. 15: Franciscus de Temesvár)

Francisci András OSPPE vál. pp.

Francisci Mihály OSPPE fölszentelt püspök