🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fojtényi
következő 🡲

Fojtényi Kászon Ferenc, OSB (Esztergom, Esztergom vm., 1812. szept. 15.-Bakonybél, 1894. jan. 9.): perjel. - Esztergomban tanult, ahol 1829. X. 16: lépett a r-be. Győrött, Bakonybélben tanult, 1834. V. 1: ünn. fog-at tett, 1837. VII. 26: pappá szent. Pannonhalmán hitszónok, 1838: Győrött, 1843: Esztergomban gimn. tanár, 1847: Pozsonyban az akad. hitoktatója, 1849/50: tanár és a bencés nővérek almestere, 1851: Győrött gimn. tanár, 1866: Pannonhalmán almester és főisk. tanár, 1870: Komáromban rházi lelkiatya, 1881: Bakonybélben perjel, 1888: lelkiatya. - ~ szövegével énekeljük a →Hozsanna 102. és 105. énekét. - M: Égi lant, vagyis: egyh. énekek, litániák imádságokkal. A hazai tanuló ifj. számára. Győr, 1841. (19. kiad. 1928) - A gör. régiségtan rövid egybefoglalata. Buda, 1846. - Gör. régiségtan. Győr, 1852. - Álneve és betűjelei: F. (Hírnök, 1842; Nemz. Újs., 1845); F. győri tanító (Hírnök, 1842); Omry (Nemz. naptár, 1842; Honderű, 1843). 88

Szinnyei III:610. - Gulyás 1956:550. - PN 1986:69. (464.) - Gulyás IX:364.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.