🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Foederatio Emericana
következő 🡲

Foederatio Emericana (lat. 'Imrés Szövetség'), Emericana Nagyrendje, 1921.-1946. júl.: a színeket viselő katolikus magyar egyetemi és főiskolai hallgatók szövetsége. - 1921: →Bitter Illés OCist alapította →Schwartz Elemér OCist segítségével. Célja a m. egyetemek egykori és jelenlegi, színeket viselő kat. korporációinak egységes irányítása, a tagok gyakorlati katolicizmusra nevelése, képviselete, anyagi és erkölcsi támogatása. A ~ nem politizált, de tagjaitól megkövetelte, hogy pol. tevékenységük ne ellenkezzék az Egyh. tanításával, az alkotmány törv-eivel és szellemével. Tagjaitól bátor hitvallást és a →párbaj elvetését kívánta. Vezető szerve a protektorátus. Főprotektora a mindenkori hgprím. 1942: a ~ nagykáptalanja által fölkért főprotektorok József tábornagy, Albrecht és József Ferenc kir. hg-ek, valamint Hóman Bálint vallás-és közokt. min. Protektorai a tanítórendek főnökei és a kat. közéleti ffiak. A ~ életét a Vezérség irányította, kommendátora →Kemenes Illés, helyettese a bajtársi szerv vez-je, Kósa Kálmán, aki kultuszmin. osztályfőnök volt. Magiszter magnus Gerevich Tibor, Anonymus (főtitkár) Schwartz Elemér, prelátus: →Hamvas Endre, archiadvocatus: Szentgyörgyi Lóránt ügyvéd. A ~ közp-ja az Emericana-ház (Bp., IV. Bástya u. 11.) volt. - A nagyrend társad. és bajtársi szervekből állt. A társad. szervben a korporációkat az egyetemet végzett dominusok, 'öregurak' konventje, az egyetemista leventék és apródok kúriája, s nagyasszonyok és kisasszonyok familiája alkotta földr. kapcsolatok alapján. Évente 1500 nagygyűlést tartottak. 1942: 74 korporáció működött (Bpen 24, Egerben 3, Pécsett 5, Kecskeméten, Keszthelyen, Miskolcon, Magyaróváron, Rákosligeten, Sopronban, Szegeden, Újpesten, Vácott 3-3, Baján, Balassagyarmaton, Beregszászon, Budafokon, Cegléden, Csepelen, Diósgyőrött, Gyöngyösön, Győrben, Huszton, Kassán, Kiskunhalason, Kispesten, Munkácson, Nagyváradon, Pestszenterzsébeten, Pestszentlőrincen, Rákoshegyen, Rákospalotán, Székesfehérvárott, Szentesen, Szentgotthárdon, Zalaegerszegen); szervezték Besztercén, Debrecenben, Érsekújvárt, Kolozsvárt, Komáromban, Losoncon, Rimaszobatban, Rozsnyón, Salgótarjánban, Szatmárnémetiben. - A bajtársi szerv hivatás-kúriákban, az egy-eken és főisk-kon fakultások szerint alakult, s az ifj. az egy. tanárok vezetése alatt állt. A ~ 1923: nyitotta meg a Mensa Adalbertinát (→Adalbertinum, 2). Koll-ában (IX. Lónyai u. 9.) 1942: 160 főisk-s kapott otthont. 1930: 41 korporációja, össz. 9000 tagja, 1939: 17.000 tagja volt. - Folyóirata az →Emericana, füzetsorozata a →Bibliotheca Emericana. 1946. VII: Rajk László belügymin. rendeletileg föloszlatta. **

Laudetur! Vade mecum az emericánások számára. A ~ hivatalos imakv-e. Összeáll. B. Boér Géza. Bp., 1930. - Buga László: Első tíz év. A ~ szegedi corporatioinak tört. Szeged, ? - Mihalovics 1942:246.

Foederatio Emericana

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.