🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fenyvessy
következő 🡲

Fenyvessy (1940-ig? Fendrik) Jeromos Károly, OP (Vámoscsalád, Vas vm., 1915. ápr. 19.-Köln, NSZK, 1970. márc. 15.): író, könyvkiadó. - A soproni bencéseknél éretts., 1935. IX. 5: lépett a r-be, 1940. VI. 23: pappá szent. A bpi egy-en teol-t és fil-t végzett, 1945: fil-ból drált. 1947. XII. 23: a vasvári rház kvtárosa, kp. és hitokt. A zürichi és a bonni egy-en irod-at, műv-tört-et és régészetet tanult, ker. szociológiai tanulm-ait Walberberg/Kölnben fejezte be a domonkosok Studium Generaléján, melynek tanára is lett. 1948: Zürichben megalapította az Amerikai M. Kiadót, Kölnben a M-Ném. Irod. Szolgálatot, melynek vezérig-ja lett. Kiadója kb. 600 kv-et és füz-et, más kiadókkal közösen kb. 2000 művet adott ki. Előadásokat tartott, gyűjtéseket rendezett, 1949 karácsonyán 15.000 vagyonos ném-nek adománykérő levelet írt, mely 40.000 márkát jövedelmezett, 600.000 Mindszenty-levelezőlapot küldött szét értelmiségiek címére stb. Pénzszerző ötletei kimeríthetetlenek voltak. Kölntől-Kölnig c. útleírásával megnyerte a PAA (USA) és a Lufthansa (NSZK) légitársaságok anyagi támogatását, s több mint 5 millió példányban jelent meg. Képes útirajzokat írt a Lufthansa számára, melyeket ang-ul is kiadtak. Bevételeit a m. irod. és lapok (Ahogy Lehet, Új Hungária) támogatására költötte, ill. r-jének adományozta. Kiadója kv-eit saját nyomdájában állította elő, házat vásárolt, ahol m. művelődési közp-ot alakított ki. Részt vett az Amerikai M. Kiadó köré csoportosult írók Vörösmarty Irod. Körének létrehozásában s a Vörösmarty Irod. Díj alapításában. Társalapítója és irod. munk. volt az 1948: alapított Szétszórt Parazsak, 1949: a Pásztortűz és az 1953: alapított Új Hungária c. lapoknak, melyeket anyagilag is támogatott. - M: Fatornyos kisfalu. Eger, 1942. - Liliomos kir-leány. Szt Margit-antol. 1-2. köt. Bp., 1944. - A rózsafüzéres kir-leány. Dráma Szt Margit idejéből. Uo., 1944. - Sztolvasó. Írta Monforti Grignion Lajos Mária. Ford. és átd. Uo., 1944. - Sasok és kulik. Versek. Uo., 1945. - Isten tenyerén. Versek. Uo., 1946. - A lelki élet víziója. Uo., 1946. - A dómok énekelnek. Tanulm-ok, versek. Uo., 1947. - Az egyhműv. új útjain. Uo., 1947. - Fra Angelico. Tanulm. Uo., 1947. (ném-ül és ang-ul Bonn, 1949) - Műv-bölcselet mogyoróhéjban. (Aquinói Szt Tamás nyomán) Uo., 1948. - A Rábaköz. Tanulm. Vác, 1948. (M. Kat. Néprajz kiadványai B.2.) - A kolozsvári ősi domonkos zárda. Tanulm. Uo., 1948. - Műv-tört. tanulm-ok. Adatok, rajzok és képek 8 m. domonkos zárdáról. Uo., 1948. - M. karácsonyfa. Színmű. Bonn, 1949. - Die hl. Margareta von Ungarn. Köln, 1950 k. - A miniatür. Tanulm. Bonn, 1949. (Szétszórt Parazsak kis kvtár 3.) - Szépek szépe. Versek. Köln, 1950. (Uaz) - Tündöklő Róma. Útleírás. Uo., 1950. - Svájci képeskv. Útirajz. Uo., 1950. (Szétszórt Parazsak kis kvtár 11-14.) - Die soziale Frage in der modernen Kunst. Bonn, 1951. - Aranyszív. Vál. versek. Köln, 1951. - Neue Ausgrabungen in Ungarn. Uo., 1951. - Die Masse. Uo., 1952. - Christ und Staat. Die soziale Frage in den Paulus-Kommentaren des hl. Thomas von Aquin. Uo., 1952. - Fra Angelico's life and work. Uo., 1952. - A nagy per. Dráma. Írta Pedro Calderon. Ford. Uo., 1952. (Szétszórt Parazsak) - Naplójegyzetek 1932-1952. Hamburg, 1952. - Es Singen die Dome! (Versek ném-ül) Bonn, 1952. - Sursum Corda. Emigrációs vademecum. Köln, 1952. (Szétszórt Parazsak kis kvtár 21-24.) - Szárnyas igék. Rádióelőadások. Hamburg, 1952. - A világirod. zseblex-a. Köln, 1953. - Március idusán. Tanulm-ok. Uo., 1954. - Az alvadt vér csodája. Reg. München, 1955. - Szépségek kincsesháza. Tanulm-ok. Uo., 1955. - Óceánok partjain. Versek, műford-ok. Köln, 1956. - Éneák érthetetlen vétke. Elb-ek. München, 1958. - Örök Mo. Uo., 1958. - Kölntől-Kölnig. Úti élmények. Uo., 1958. (ném-ül, ang-ul uo., 1958) - Mein Traum wurde Wirklichkeit. Köln, 1958. (ang-ul: My dream came true. Detroit, 1958) - Sztföld. Útleírás, 1956. Buenos Aires, 1959. - Das Kornis-Kreuz. Uo., 1960. - Panoráma. Új versek, műford-ok. München, 1961. - Eu. gyöngye. Útleírás. Uo., 1961. - Szétszórt m-ok a felhőkarcolók alatt. Riportok. Uo., 1962. - Mit der Lufthansa in die weite Welt. Köln, 1963. - Rohstoff, Kapital, Arbeit. Uo., 1963. - Aus dem Tagebuch des Dr. Kovács. (Naplójegyzetek) Uo., 1964. - Mein Vaterland Europa. (Előad.) Uo., 1965. - Das Story-Buch. Vol. 1-10. Uo., 1965-66. - A dominóvár. Karcolatok. Uo., 1966. (Vörösmarty Kör Magyar szépírók 20.) - Kölnben 1954-62?: szerk. a Kirche und Volk kv-sorozat 32(?) füzetét. 88

Cat. OP 1948:27. - Mérő 1966:38. (Arck.) - Borbándi 1985:479.

Fenyvessy Jeromos Károly OP

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.