🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fenyvesi
következő 🡲

Fenyvesi Mária Judit, SZTT (Nagyszalonta, Bihar vm., 1923. jún. 8.-): rendfőnöknő. - 1941: Nagyváradon a Szilágyi Erzsébet Leánygimn-ban éretts. 1941/42: Kolozsvárott elvégezte a társad-tud. szakisk-t. 1947. V. 25: Bpen a Thököly úti anyaházban tett fogadalmat, és illegális határátlépővel visszatért Erdélybe. Bukarestben a Szt József-szegyh. pléb-ján egyhközs. nővér. Hittanra tanította az áll. isk-ba járó gyermekeket, egyetemista csop-ot vez. A gyulafehérvári ppségről bizalmas jelentéseket hozott az erdélyi egyh-üldözésről Gati Kelemen OFM-nek, a bukaresti ol. pléb. vez-jének, aki, miután a nunciatúrát 1950. VII. 7: kiutasították, az ol. követség révén továbbította a jelentéseket Rómába. A belügyi szervek 1951. IV. 23: ~ot Reizner Friderika Hildegárddal és Dewald Christinnel együtt letartóztatták s a belügymin. pincéjébe hurcolták. ~ot 1952. X. 22: a bukaresti katonai törv-szék kémkedés és hazaárulás vádjával 10 é. szigorított börtönre ítélte. Büntetését Bukarestben, Zsilaván, a Duna-csatornánál, Tirgusorban, Misleán és Csíkszeredában töltötte, ahonnan 1961. IV. 23: bocsátották szabadon. Bukarestbe v. Kolozsvárra kért letelepedési engedélyt, amit a hatóságok ahhoz a feltételhez kötöttek, hogy vállalja a besúgó szerepét az Szoc. Testvérek Társasága tagjai között. Ezt visszautasította, Szamosújvárt sikerült lakást és állást szereznie. Ny-eu. szervek közbenjárására a belügymin. 1963 nyarán engedélyezte kivándorlását. Mivel zsidó származású volt, repülőjegyét Bécsig zsidó szervezetek fizették, s fölkínálták az izraeli vízumot is (a repülőjegy árát Bécsben a p. nunciatúra visszafizette). ~ az amerikai m. szoc. testvérek meghívására 1964. I. 21: az USA-ban telepedett le. Tanulni kezdett, a D'Youville College, 1966: a School of Social Work State University of New York at Buffalo hallgatója. Buffalóban 1968: szoc. munkás a Kat. Caritasnál, 1970-86: tanár a Szoc. Munkásképző Int-ben. 1985: a Szoc. Testvérek Társasága közp. elöljárója. - M: Light and the Darkness - Women Prisoners Behind the Iron Curtain. Buffalo, 1966. - The Process of Liquidation of the Religious Comminities, as an Aspect of the „Cultural Revolution” in Communist Rumania (1948-63). Kz., 1965. H.V.K.

Banater Hausarchiv Vogt, 1989:95. (Schwester Patricia B. Zimmermann. Eine Biographie) - s. k.


Fenyvesi Mária M. Hilária, CSA (Kassa, Abaúj-Torna vm., 1916. jan. 24.–Püspökszentlászló, 1989. okt. 4.): apáca. – 1934: Pécsett a Szt Erzsébet Leánygimn-ban éretts. X. 28: lépett az →ágostonos kanonisszák rendjébe. 1936. X. 28: tette első, 1940. I. 7: örök fog-át. 1941: középisk. tanári okl-et szerzett. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.