🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Farkasfalvi
következő 🡲

Farkasfalvi (1897-ig Findura) Imre (Rimaszombat, Gömör vm., 1844. okt. 23.-Vác, 1930. jan.): könyvtáros. - Iskoláit Rimaszombaton, Lőcsén, Vácott, Egerben és Esztergomban végezte. 1865-69: Bpen joghallg. 1868-69: felsőfokú stat. tanf-ot végzett. 1871-1907: nyugdíjazásáig a Stat. Hiv. kvtárosa. Irodtört., nyelvészeti, régészeti, tört., népr., földr. és műv. cikkeket, tanulm-okat írt. - M: Mo. helyzete és nagysága Szt László korában. Esztergom, 1864. - Mo. vasúthálózata. Bp., 1874. - Vác tört. Rimaszombat, 1875. - Rimaszombat tört. Bp., 1876. - Az Orsz. M. Kir. Stat. Hiv. kvtárának kiadványai, 1867-1881. Uo., 1881. - Az Orsz. M. Kir. Stat. Hiv. kvtárának és térképgyűjt-ének címjegyzéke, 1867-1884. Uo., 1885. - Vác helyrajzi és stat. szempontból. Uo., 1886. (Klny. Földr. Közl.) - A Balog völgye. Uo., 1888. (Klny. uo.) - Fáy András élete és művei. Uo., 1888. - A váci ogy. tört. Vác, 1911. (Váci kv-ek 4.) - Átd. a Koller-féle Ortslexikont (Bp., 1878). - Betűjegyei: F.I. (P. Napló, 1868); -a-e (1869-84: Gömöri Lpk., Rozsnyói Híradó, Gömör-Kis-Hont); =ae (Egyetértés 1879-83); id.F.I. (Vasárnapi Újs. 1914) 88

Szinnyei III:501. - Irodt. 1930:224. - Magyarság 1930. II. 4. - Gulyás 1956:547. - Gulyás VIII:385.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.