🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Faragho
következő 🡲

Faragho (1928-ig Faragó) Gábor, 1927-től vitéz (Kecskemét, Pest vm., 1890. febr. 16.-Kecskemét, 1953. dec. 22.): hivatásos katonatiszt. - A gimn. 1-4. o-ának elvégzése után a nagyváradi honvéd hadapródisk. növ-e. 1907-10: a Ludovika Akad-n tanult. 1910. VIII. 18: avatták a 25. honvéd gyalogezred hadnagyává. Később átkerült a tüzérekhez. Az I. vh-ban ütegparancsnok. 1920/21: hadiakad. hallg. 1923-35: különböző csapat-, ill. vezérkari tiszti beosztásokban szolgált. 1927. VI. 26: vitézzé avatták. 1935. II. 1-1938. III. 17: a 4. tüzéro. parancsnoka, 1938. IV. 1: a HM Elnöki B o. vez-je, 1940. III. 1: a VKF 2. o. beosztottja, 1940. V. 1-1941. VIII. 1: katonai attasé Moszkvában, 1941. IX. 1-: a HM Elnökség vez-je. 1942. VIII. 1: tábornok. 1942. XI. 15: a csendőrség felügy-je. 1943. II. 1: altábornagy. 1944. VII. 1-X. 16: a csendőrség és rendőrség felügy-je. 1944. IX. 28: fegyverszüneti küldöttség élén Moszkvába indult, vsz. ettől az időponttól vezérezr. 1944. X. 11: aláírta Mo. nevében az előzetes fegyverszüneti egyezményt. A nyilas hatalomátvétel után rendfokozatától megfosztották. Mint a moszkvai M. Biz. tagja részt vett a kormányalakításról is folyó tárgyalásokban. 1944. XII. 22-1945. VII. 21: az Ideigl. Nemz. Kormányban közellátásügyi min., majd haláláig Kecskemét környéki tanyáján élt. - M: Szovjetoroszország. Bp., 1942. Sz.S.

Bölöny 1978:290. - MÉL III:189. - Hadtört. Közl. 1984. 2:370.

Faragho Gábor katonatiszt

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.