🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > ex cathedra [Petri
következő 🡲

ex cathedra [Petri] (lat. '[Péter] tanító székéből'): dogmatikai szakkifejezés, az Egyház →tévedhetetlenségének az az esete, amikor a pápa ünnepélyesen, Péter székéből szólva hirdet ki egy tételt. - Az I. vat. zsin. →dogmaként hirdette ki, hogy „a pápa, amikor ~ szól, azaz az összes keresztény legfőbb pásztora és tanítójaként legfőbb ap. hatalmával hit és erkölcs területén egy tanítást úgy határoz meg, hogy azt az egyetemes Egyháznak el kell fogadnia, a Szt Péternek ígért isteni segítség által azzal a tévedhetetlenséggel bír, mellyel az isteni Megváltó Egyházát a hit és erkölcs dolgában ellátni akarta. Ezért a római pápa ~ meghatározásai önmaguktól és nem az Egyház beleegyezéséből fakadóan reformálhatatlanok.” (DS 3074) - A megfogalmazás ünnepélyes formulájából világosan kitűnik, ha a p. ~ beszél. Hit dolgában a legutóbbi ~ megnyilatkozás XII. Pius pápáé volt, amikor 1950. XI. 1: kihirdette a Bold. Szűz mennybevételének dogmáját a köv. formulával: „... a mi Urunk Jézus Krisztus, Szt Péter és Pál apostol és Önmagunk tekintélyével kihirdetjük, kinyilvánítjuk és meghatározzuk, hogy isteni kinyilatkoztatású dogma: a szeplőtelen Istenszülő mindenkor Szűz Mária földi életének végeztével testben és lélekben fölvétetett a mennyei dicsőségbe. Ezért  ha valaki  - amitől Isten óvjon - szánt szándékkal tagadná v. kétségbe vonni akarná, amit mi meghatároztunk, tudja meg, hogy elveszítette az isteni és katolikus hitet”. (DS 3903/3904) - Erkölcs dolgában II. János Pál p. nyilatkozott ~ 1995: az Evangélium vitae enc-ban a →gyilkosságról: „... azzal a tekintéllyel, amelyet Krisztus adott Péternek és utódainak, közösségben a katolikus Egyház Püspökeivel, megerősítem, hogy az ártatlan emberi élet közvetlen és szándékos kioltása mindig súlyosan erkölcstelen. E tanítást - mely azon íratlan törvényen alapszik, amelyet az értelem világosságával minden ember megtalál a saját szívében - megerősíti a Szentírás, folyamatosan továbbadja az Egyház Hagyománya és hirdeti a rendes és egyetemes Tanítóhivatal.” (57. p.) Ugyanezzel a formulával ítélte el az →abortuszt és az →eutanáziát. **

DS 3074.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.