🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > efezusi zsinat
következő 🡲

efezusi zsinat, Efezus, 431. jún. 22.-júl. 31.: a 3. →egyetemes zsinat. - Kiváltó oka az →alexandriai iskola és az →antiochiai iskola krisztológiai véleménykülönbsége Mária istenanyasága kérdésében. A 2 szembenálló fölfogást Alexandriai Szt Cirill alexandriai és →Nesztoriosz konstantinápolyi pátr. képviselte. - Nesztoriosz az antiochiai isk. hasonlatát véve alapul (mely szerint az ember-Jézusban úgy lakik az Ige, mint tp-ában) azt tanította, hogy Szűz Máriát csak a Krisztotokosz, 'Krisztusszülő' cím illeti meg, mert ő csak az ember Jézust szülte e világra. Cirill ezzel szemben az alexandriai isk. képét véve alapul (mely szerint az Ige úgy átjárja Jézust, mint a tűz az izzó szenet) azt hirdette, hogy Mária a megtestesült Igét szülte világra, ezért a Theotokosz, 'Istenszülő' név illeti meg. Cirill figyelt föl elsőként Nesztoriosz tévedésére, és 429: szokásos húsvéti körlevelében fölhívta az afrikai pp-ök és szerz-ek figyelmét e tévedésre, elítélte Nesztorioszt, majd I. Celesztin p. döntését kérte. Celesztin 430: zsin-ot tartott Rómában és elfogadta Cirill véleményét, aki ezután levelet írt Nesztoriosznak, s 12 pontba foglalva tévedéseit fölszólította, hogy vonja vissza tanait. Nesztoriosz erre 12 pontban válaszolt, elsőként tagadva az Istenszülő név jogosultságát. II. Theodosius ezért 430. XI. 19: K és Ny minden pp-ét zsin-ra hívta Efezusba 431 pünkösdjére. - A zsin-ot, bár az antiochiai pp-ök még nem érkeztek meg, 431. VI. 22: Cirill nyitotta meg mint a p. képviselője. Jóllehet Nesztoriosz a városban tartózkodott, háromszori fölszólításra sem jelent meg; közben a nép annyira ellene fordult, hogy a cs-tól kellett testőröket kérnie. A megnyitó ülésen fölolvasták Cirill írását a →hüposztatikus egységről, s ismertették Nesztoriosz 20 tévedését. A jelenlevő 198 pp. egyhangúlag Cirill tanítását fogadta el, s valamennyien aláírták a Nesztorioszt elítélő és kiközösítő okmányt. Az éjszakába nyúló ülés végén a nép fáklyás ünnepi menetben kísérte szállásukra az atyákat. - Az antiochiaiak távollétében megnyitott zsin. miatt tiltakozott Candidis, az ~ cs. biztosa. Tiltakozása, Nesztoriosz levele és a zsin. atyák jelentése szinte egyszerre került a cs. elé. Közben VI. 26/27: megérkeztek az antiochiai pátr. és pp-ei, s azonnal ellenzsin-ot nyitottak Nesztoriosz védelmére. Elítélték és kiközösítették Cirillt és az efezusi pp-öt, Memnont, mert őt tették felelőssé a történtekért, majd ezt jelentették a cs-nak. Theodosius e nézeteltérés láttán az eddig történteket érvénytelennek nyilvánította és újból kezdette a zsin-ot. - Az ~ 2. szakasza VII. 10-31: tartott. VII. 10: megérkezett a 3 p. legátus. VII. 16: elítélték az antiochiai pátr-t és követőit, majd VII. 31: 6 kánonba foglalva mondtak ítéletet Nesztoriosz tanai fölött. Ám a nesztoriánusok elfogták Cirillt a zsin. cs-hoz írott leveleivel együtt, s a cs-t Nesztoriosz pártjára állították. A cs. jóváhagyta ugyan Nesztoriosz letételét, de megfosztotta hivatalától Cirillt és Memnont, s mindkettőt bezáratta. A felek 8-8 képviselőjét magához kérette, hogy ő döntsön személyesen. Közben belátta Cirill igazát, s a képviselőket nem fogadta, sőt megtiltotta, hogy jelenlétében beszéljenek Nesztorioszról, akit előbb Antiochiába, majd Felső-Egyiptomba száműzött. - Cirill teljes győzelmet aratott, s a hüposztatikus egység tanát ált. elfogadták. Ennek és az ~nak az emlékére III. Sixtus Rómában fölépíttette a S. Maria Maggiore-baz-t (→Havas Boldogasszony). A nesztoriánusok azonban befészkelték magukat az edesszai és a niszibiszi isk-ba, sőt 498: Szeleukia-Kteszifonban önálló patriarchátust alapítottak. Misszion-aik évsz-okon át terjesztették tanaikat egészen Kínáig és Indiáig. Az ~ utóhatásának tekinthető a →rablózsinat. **

XI. Pius p. „Lux veritas” kezdetű ap. körlevele az efezusi egyetemes zsinatról. Bp., 1932. - Jedin 1962:25.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.