🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Ernst
következő 🡲

Ernst János, Ernuszt († Buda?, 1476. márc. 3.): királyi kincstartó. - Bécsi zsidó családban született, megkeresztelkedett, Budán kereskedőként telepedett meg. 1461: a pozsonyi →harmincad vám irányítója, 1464-67; harmincad ispán. Mátyás kir. egyik gazd. tanácsadója a kincstári reform kidolgozásában. 1467-76: kir. kincstartó, 1470-75: zólyomi ispán, 1774: szlavón bán. Része volt a felvidéki réztermelés elindításában. K.S.

Századok 1918. (Madzsar Imre: ~ és háza Budán). - Tanulmányok Bp. múltjából. 1957. (Kubinyi András: Kincstári személyzet)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.