🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Eperjesy
következő 🡲

Eperjesy Ferenc (Tiszanána, Heves vm., 1814. nov. 1.-Eger, 1890. márc. 18.): apátkanonok, főesperes. - A középisk-t Egerben végezte, 1831: papnöv., 1837: pappá szent. Kp. Keresztespüspökin, Kistályán, Jászárokszálláson, 1841: monostori lelkész, 1849: az egri líceumban tört-et adott elő, 1852: polgári plnos, 1856: alesp. 1877: szabolcsi főesp., 1879: apáti c-et kapott, 1888. II. 16: egri knk-ká léptették elő. 1848. VII. 22: a nemzetőrök tábori papja lett. 1870: az autonómiai kongressz-on az egyhm. papság képviselője. ~ állíttatta fel Polgárban a kálváriát. - Cikkeit a Hírnök, Religio, Idők Tanúja, M. Állam, Egri Egyhm. Közl. s az Elemi Tanügy közölte. - M: Egy prot. gondolatai az egyesülésre felhívó p. kibocsátvány fölött. Írta Reinhold Baumstark. Magyarította. Eger, 1869. 88

Koncz 1892:72. (s.v. Eperjessy!) - Szinnyei II:1366. - Puskás 1980:38.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.