🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > diptichon
következő 🡲

diptichon, düptichon, düpticha (a gör. disz, 'kettős' és ptüsszein, 'összehajt' szavakból): összecsukható írótábla. - A belső oldalon kissé bemélyített fa, csont, elefántcsont, bronz v. nemesfém lapokat egyik szélükön csuklós pánttal fogták össze. A külső felületet díszítették is, a belsőre viaszt v. gipszet simítottak. A fa és elefántcsont lapokra tintával, a viasz- és gipszfelületre íróvesszővel írtak. - Ha 3 lapot fogtak össze a neve: triptichon, ha többet: poliptichon. Az eredeti tabellae duplices lat. elnevezést a gör. szó kiszorította. - 1. A profán életben a 4-6. sz: cs-okat, hivatalnokokat ajándékoztak meg ~nal hivatalba lépéskor v. újévkor, hogy fontos följegyzéseik kéznél lehessenek. A rangos személyiségek ~jainak külsejét domborművekkel v. →drágakövekkel díszítették. - 2. Egyh. használatba a lit. révén került. Keresztelendők, klerikusok, pp-ök névsorát rögzítették rajta. A lat. egyh-ban ~ra írták föl azok nevét, akik a sztmisére áldozati ajándékokat hoztak és erről olvasták föl neveiket mise közben. Erre utal a "post nomina" és a "super dipticia" könyörgés, és ebből a szokásból fejlődött ki a "memento vivorum", az élőkről való megemlékezés. K-en azoknak a megholtaknak a neveit írták a ~ra, akikről a misében megemlékeztek, s e névsornak része volt a konstantinápolyi pátr-k névsora is. A fölolvasás több volt egyszerű megemlékezésnél: akik neve elhangzott, azok a hit egységében voltak az imádkozókkal, így a ~on szerepelni egyet jelentett az igazhitűséggel. Aki ui. eretnek lett, v. akit kiközösítettek, annak nevét törölték a ~ról. Így a "fölvenni a ~ra" és "törölni a ~-ról" kifejezője, egyúttal fegyvere is lett a K-i egyh-ban a bizánci-róm. ellentéteknek és kiengesztelődéseknek. - ~ra írták a lit. naptárt és a különböző szövegeket, olvasmányokat is, pergamenlapokkal növelve a terjedelmet, ha szükséges volt. - A ~ok díszítését, ha világi célra készültet vettek egyh. használatba, olykor átalakították. A kifejezetten egyh. célra készültek a 4-6. sz. vallásos műv-ének becses emlékei. Sok ~ azáltal maradt meg, hogy a kk-ban értékes kv-ek táblájaként használták föl. - A ~nak részben utóda a →bizánci szertartásban a ma is használt →chramota-kv. P.I.  **

K-i Egyh. 1934:79. - LThK III:415. - Onasch 1981:85.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.