🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > deuterokanonikus
következő 🡲

deuterokanonikus (gör. 'a második kánonhoz tartozó'): Sziénai Sixtustól (1520-69) eredő elnevezése a Biblia azon könyveinek, amelyeknek kánoni voltát egy ideig kétségbe vonták, szemben a mindig kánoninak tekintett könyvekkel (→protokanonikus). - A ~ ósz-i kv-ek: Jud, Bár, Bölcs, Dán gör. kiegészítései, Eszt, 1Mak, 2Mak, Sir, Tób; ~ úsz-i kv-ek: Zsid, Jak, 2Pt, 2Jn, 3Jn, Júd, Jel. **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.