🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dupanloup
következő 🡲

Dupanloup, Félix-Antoine-Philibert (St-Félix, Savoya, 1802. jan. 3.-Lacombe, 1878. okt. 11.): püspök. - 1834-45: Párizsban a ppi gimn. ig-ja, majd a Notre-Dame knk-ja. 1841/42: a Sorbonne-on a retorika tanára. 1849. XII. 11: Orléans-ban pp. Az Egyh. pol. szabadságáért küzdött. A p. tévedhetetlenség kihirdetését nem tartotta időszerűnek, és elhagyta a zsin-ot, a dogmát azonban elfogadta. Gondoskodott a papság képzéséről, segítette a vallásos, művelődési és szoc. társ-okat, a ffiak lelki gondozását, az ön- és a családi, szakmai továbbképzést, szorgalmazta a nők vallási és szellemi megbecsülését. A kat-okat a gazd. élet vezetésében való részvételre biztatta. Az értelmi nevelésnél többre értékelte a tekintélyen és a tisztességen alapuló nevelést. Írásaiban és áll. biz-okban is védte az Egyh. befolyását és szabadságát a magasabb isk-ban az áll. monopóliummal szemben. A hadsereg részére okt. tanács és megfelelő katonai lelki gondozás megszervezését követelte. 1854. XI. 9: a fr. akad-n a vallás és az irod. kapcsolatáról szólt. Jóvátevő nyilatkozatát a haldokló Talleyrand ~nak adta át. Gondolkodásmódjának megváltoztatása ellenére E. Renan mint mesterét ünnepelte. Számtalan, bár terjengős írásban védte a hitet, az értelmet, az erkölcsöt és a szabadságot. - Fm: De l'éducation. 1-3 köt. Paris, 1850-62. - Discours sur l'enseignement populaire, Uo., 1864. - De la haute éducation intellectuelle. Uo., 1866. - Lettres sur l'éducation des filles. Uo., 1879. - M-ul: A szept. 15-iki conventio és a december 8-iki encyclica. Ford. Füssy Tamás. Pest, 1865. - Jézus Krisztus. Ford. Ruschek Antal. Bp., 1894. **

LThK III:606.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.