🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dudich
következő 🡲

Dudich Endre, id. (Nagysalló, Bars vm., 1895. márc. 20.-Bp., 1971. febr. 5.): egyetemi tanár. - A középisk-t Esztergomban, az egy-et Bpen az Eötvös Koll. tagjaként 1913-15: és 1918-20: végezte, termrajz-földr. szakon tanári okl-et szerzett, 1920. VI. 30: Szegeden drált. Az I. vh-ban katona. 1918 őszén került haza, 1919. XI: a M. Nemz. Múz. Állattárában alkalmazott középisk. tanár, 1922-34: múz. őr; a szegedi egy. "Az ízeltlábú állatok (Arthropoda) rendszertana" tárgykör mtanárává képesítette. A bpi egy. állatrendszertani tanszékén 1933/34: h., 1934. VII. 18: ny. rk., 1936-1967. VI. 1: nyugdíjazásáig ny. r. tanár. 1958-71: a MTA alsódörögdi M. Dunakutató Állomásának és az ELTE aggteleki Barlangbiológiai Laboratóriumának vez-je. Az őslények állatrendszertani meghatározásában ásványtani módszereket alkalmazott. Róla neveztek el egy alnemzetséget, kb. 40 állatfajt, 5 alfajt, 1 növényfajt, míg az általa fölismert, ill. fölállított és leírt egy család, 2 nemzetség, 2 alnemzetség, 28 faj és 5 alfaj közül csak ötnek elnevezésében használt személynevet. - 1929: a SZIA IV. o., 1932. V. 6: a MTA l., 1942. V. 15: r., 1949. XI. 29: tanácskozó, 1951. XII. 15: ismét l., 1964. IV. 24: r. tagja. 1952: a tud. dr-a. - M: A mo-i emlősök és azok külső rovalélősdieinek határozó táblái. Éhik Gulával. Bp., 1924. - Rendszeres állattan. 3. Ízeltlábú állatok. Pécs, 1927. (Tud. gyűjt. 22.) - A tengervíz hatása az édesvízi ászkákra. Bp., 1928. (Klny. Mat. és Termtud. Ért.) - Biologie der Aggteleker Tropfsteinhöhle Baradla in Ungarn. Wien, 1932. - Az aggteleki cseppkőbarlang és környéke. Függ.: Kisebb barlangjaink áttekkintése. Bp., 1932. - Bars vm. puhatestű (mollusca) faunájának alapvetése. Wagner Jánossal. Uo., 1935. (Klny. Mat. és Termtud. Ért.) - Darwin és a Galapagos-szk. Uo., 1936. (Klny. Termtud. Közl.) - Barsmegyei kerekesférgek. Varga Lajossal. Karcag, 1939. (Klny. Állattani Közlem.) - Élettér, élőhely, életközösség. Bp., 1939. (Klny. Termtud. Közl.) - Bars vm. pókszabású faunájának alapvetése. Kolosváry Gáborral és Szalay Lászlóval. Uo., 1940. - Az állat és élete. 1-2. köt. Szerk. és a 2. részt írta. Uo., 1942. (A term. világa 9/10) - Az állatok rendszere. A szárazulatok állatföldr-a. Uo., 1943. (Klny. A term. világa. Az állat és élete. 2. köt.) - Az állatok gyűjtése. Uo., 1948. (Népszerű kv-ek 3.) - Fejlődéstört. és állatrendszertan. 1-2. félév Egy. jegyz. Uo., 1951. - A rovargyűjtés technikája. Szerk. Uo., 1951. - Die Grundlagen der Fauna eines Karpaten Flusses. Uo., 1958. (Klny. Acta Zoologica) - A m. állatnevek helyesírási szabályai. Összeáll. Uo., 1958. - A m. állatnevek kérdései. (Függ. A m. állatnevek helyesírási szabályzata) Uo., 1958. (Klny. MTA Biol. Csop. Közlem.) - A barlangbiológia és problémái. Uo., 1959. (Klny. uonnan) - Mo. madarainak névjegyzéke. Írta Keve András. Közrem. többekkel. Uo., 1960. - A biol. aktualizmus elvének alkalmazása fosszilis bryzoákra. Uo., 1962. (Klny. Földt. Közl.) - Állatrendszertan. Loksa Imrével. Uo., 1969. (5. kiad. 1981) - Szerk. Bpen 1952-től A m. tudegy-ek biol. int-einek évkv-ét; 1955-61: az Acta Zoologicát (1962: főszerk.), 1955-64: a Fauna Hungarica szerk. biz-ának elnöke. Soó Rezsővel szerk. 1957-től az Annales Univ. Scient. Bp. de Rolando Eötvös Nominatae Sectio Biologicát; 1960-tól a Karszt- és Barlangkutatás főszerk-je. T.E.

Véleményes jelentés ~ egy. mtanár képesítése tárgyában Gelei J. és Farkas B. Szeged, 1925. - SZIA tagajánl. 1929:20. - Kerkápoly 1930:551. - Karczag 1932:434. - MTA tagajánl. 1932, 1942. - Ki kicsoda? 1937:163. - Gulyás VI:337. - Állattani Közlem. 1960:3. (Balogh János: 25 é.); 1972:3. (Soós Árpád: Emlékezés dr. ~ről) - Földt. Közl. 1971:363. (Bogsch László: Dr. ~ emlékezete) - Szegedi egy. alm. 1971:138. Arck. - MTA tagjai 1975:421.

Dudich Endre, ifj. (Bp., 1934. jan. 27.-): geológus-geokémikus. - Diplomája megszerzése u. az ELTE Őslénytani Tanszékén dolgozott, 1961: Teilhard de →Chardin fejlődéselméletének ismertetése miatt eltanácsolták. 10 nyelven beszél, 66 orsz-ban járt, dolgozott Iránban, Kanadában Kubában és Maliban. 1981-86: a M. Áll. Földtani Int. h. ig-ja. 1983: az ELTE c. docense. - 1962-től eszperantista. 1983: a posztgraduális Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino tanára. 1986-92: az UNESCO párizsi közp-jában az IGCP (Nemzetk. Geológiai Korrelációs Program) szervező titkára. 1993: az Eu. Földtani Társulatok Szöv-ének elnöke. - Fm: Cu vi konas la teron? Capitroj el la geologiaj sciencoj. Bp., 1983. - Cikkei m., ang., fr., eszperantó, ném., or., sp., rom. nyelven jelentek meg. R.Á.

Természet Világa 1991:493. (A magyar földtan diplomatája)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.