🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dubniczay
következő 🡲

Dubniczay István, Korcsek (vsz. Dubnica, Trencsén vm., ?-Zirc, Veszprém vm., 1766. dec. 29.): kanonok. - A teol-t a Pázmáneumban végezte. Acsády Ádám pp. a kápt. tiltakozása ellenére 1737: kinev. hantai prép-nak. 1740-63. III. 5: lemondásáig veszprémi knk. Nem bírván a veszprémi éghajlatot, 1759. V. 1: a helybenlakás alól fölmentették, s prép. javadalma megtartásával Zircre, a ciszt-ekhez vonult vissza. Könyvtárát, képeit, Szt Ágoston, Anna, Imre, István és Mónika ereklyéit, ezüstneműit a zirci konventre hagyta. - M: Series episcoporum Wesprimiensium. Kz. (OSZK 2553/Fol. lat.) 88

Szinnyei II:1095. (2 D. I-ról ír; 1675. febr. 21.-Trencséntepla, 1725. dec. 26.: a nyitrai egyhm. papja, a Pázmáneumban végzett) - Pfeiffer kz: 51. (*é.n.; Itt is 1694: teol., "Az intézeti esküt I. [!] éves teol-ként letette 1699. jan. 25-én." Ezután csak 1737: mint hantai prép-ot említi!)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.