🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dubica
következő 🡲

Dubica, v. Dubica vm.: kolostorhely. - ~ közelében már 1244: éltek remeték, amikor Kálmán hg. közbenjárására egy földter-et kaptak a város polgáraitól. V. István 1270, I. (Nagy) Lajos 1363: megerősítette birtokaikat. Időközben a pálosokhoz csatlakoztak. Tp-ukat a Bold. Szűz tiszt. szték, helye ismeretlen. A törökök a 14. sz. végén kifosztották, 1464: állítólag a szerz-eket is legyilkolták. H.F.

Levtári Közlem. 1930:65.

megjelent anyagban nincs!

Dubica vármegye: az alsó-szlavóniai vármegyék közül a legnyugatibb. - É-on és ÉK-en a Kulpa és a Száva, K-en az [Orbász vm-től elválasztó] Ispyas folyó, DK-en a Szana folyó, D-en a Szana felső folyása és az Una folyó választotta el Szana vm-től, Ny-on Kőrös és Zágráb vm-vel határos. - Okl-ből 1354: →Dubica kolostora és 8 birtokos családja ismert. Várai: Dubica (Dobiza, az Una alsó folyásánál; 1256: jobbágyai az omladozó várrendszer védői; 1404: kir. vár, melyet Orbásszal együtt igazgattak), Gréda (1402 k. építették), Terlevik (Torlakovac, 1269: állott). - Városai: Bachin (az Una mellett), Dubica (1244: szabad község, 1379: városi szervezettel, esküdtekkel. Felsődubicán 1244: Máriáról nev. pálos tp. és rház, 1461 k. a tör. elpusztította; 1361: a →Jeruzsálemi Szt János lovagrend rháza, 1377: a Szt Miklósról nev. OP rház, 1377: esp. székhely, melyhez az alsódubicai, kaztanicai, kosucai és a kaztanica melletti (Szt Kereszt) pléb. tartozott. 1384: Alsódubicán Szt Irén-, 1402: Szt Domonkos-tp.  56 helysége közül Brocsina ( 1359: Mária-tp), Kosucha (1359: Szt Kereszt tp), Optez (Szt György-tp), Sztajnicza (1353: Mária tp), Sztrigomlya (1384: Szt Jakab-tp), Trgoviste Gradech (Mindenszentek- és Szt Irén-tp), Zwabina (1413: Sztháromság-tp). - Főispánjai 1249: Miklós tárnokmester; 1260, 1268: Baag mester;  1315: Fr. Rolandus de  Gragnana  a →Templomos Lovagrend mestere [P]; 1323: Fr. de Gragnana templárius prior [P]; 1324, 1326, 1328: Fr. Philippus de Gragnana templárius prior generális [P]; 1335 e.: Fr. Oliver uaz [P]; 1335, 1336, 1340, 1341: Fr. Petrus Cornuto  uaz [P]; 1348: Miklós fia János; 1349: Fr.Baudonus Cornuto prior [P]; 1352-74: Fr. Baudon Cornuto prior [P];  1353: Bandonus Cornuti auránai perjel; 1375: Fr. Albertinus [P]; 1381-87: Palisnay János auránai perjel [P]; 1388: Locovich Albert uaz [P]; 1388: Graboriai Beriszló János uaz [P]; 1389: Nagymihályi Albert uaz [P]; 1395-1402: Pelsőczi Bebek Imre uaz [P]; 1402: Petrus de Stheyewochpucur albán; 1404: Ivan et Dragig verbászi és dubicai várnagy; 1405: Pécsy Pál és ezdegei Bessenyey Pál horvát és szlovén bánok, az auránai perjelség kormányzói [P]; 1409: Grabrovnyiki Pető fia Dénes; 1416?: Ferrandi Mihály auránai perjel [P]; 1417:Nagy Antal és Bessenyei Imre ~i comesek [P]; 1417-25: Nagymihályi Albert auránai perjel [P]; 1434: Tallóci Matkó az auránai perjelség és a zágrábi ppség kormányzója [P]; 1439-42: Tallóci János auránai perjel [P]; 1446-53: Szentgyörgyi Tamás uaz, 1453: a dubicai comes c-et elhagyta [P]; 1460: Algona [P]; 1461: Tamás auránai perjel; 1463: Kewendi Székely János [P]; 1489:Kewendi Székely Tamás auránai perjel [P]; 1490-95:Graboriai Beriszló Bertalan uaz (fegyveres birtokfoglalásai miatt Pécsett elfogták, a budai kápt. egy hamis pecsétjét találták nála, de a fehérvári keresztes konvent hamiss pecsétjét is bírta; hamis arany és ezüstpénzt veretett, ezért a kir. az auránai perjelsséghez tartozott Csáktornya várát elvette tőle) [P]; 1499: Bálint [P]; 1505: Bertalan auránai perjel és dubicai comes [P]; 1506: Grabarjai Bertalan; 1512: Grimanus auránai perjel [P]; 1514: Graboriai Beriszló Péter (1502-06: hájszentlőrinci prép. is) [P]; 1521: Baracskai Mátyás auránai perjel [P]; majd az auránai perjelség világi kormányzói 1526-32: Tahi János [P]; 1535: enyingi Török Bálint és Török János [P]; 1543: Zrínyi Miklós gr. [P] utána a zágrábi nagyprép. vette föl az auránai prép. c-et 1632: Vitkovics Benedek [P]; ő és utódai az 1652: 61. tc. szerint a m. főrendi ház tagjai. 88        

Pesty 1880. II:232. (a csak Pestynél közöltek után [P]) - Thallóczy 1915:285.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.