🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Drahos
következő 🡲

Drahos János (Brezova, Nyitra vm., 1884. júl. 23.-Bp., 1950. jún. 15.): választott püspök. - A középisk-t Nagyszombatban és Pozsonyban, a teol-t Bpen végezte és 1912: drált. 1909. VI. 27: pappá szent., Komjáton, 1911: Selmecbányán kp., itt a ref. líceum hittanára is. 1912: Esztergomban érs. szertartó és levtáros, 1914: fősztszéki jegyző, 1915: prím. titkár, 1921: irodaigazgató. 1924. VI. 24: mesterknk. 1930-34: Serédi hgprím. oldalknk-ja. 1933-39: az AC főegyhm. ig-ja, 1934-38: a Szatmári Irgalmas Nővérek protektora, 1937-50: esztergomi ált. érs. helyn.; 1945. III. 29-X. 15: kápt. helyn. is. 1948. XII. 27-1950. VI: helynökként a főegyhm. kormányzója, XII. Pius 1950. VI. 12: christianopolisi cpp-nek nevezte ki, de az értesítés ~ halála után érkezett meg. - M: A vérrokonság akadálya a kánonjogban. Esztergom, 1912. - A szerz. élet szépségei. Bp., 1948. 88

Schem. Strig. 1917:310, 1982:398. - Békássy 1930:109. - Osváth 1938:718. - Ker. m. közél. alm. I:220. - Sziklay 1941:80. - Gulyás VI:245. - Beke 1986:132. (48.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.