🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Doszitheosz
következő 🡲

Doszitheosz, Szamariai (Kr. u. 1. sz.): szamaritánus szektaalapító. - A Talmud-irod. Dostainak nevezi, a koraker. szerzők ~ként v. Dosztheszként említik. A szamaritánusok messiásaként (taeb) lépett fel. Követői a MTörv 18,15 és a Szám 24,17 verseit alkalmazták rá. Tanairól ellentmondásos elemek maradtak fenn. →Simon mágus előfutárának, tanítójának tartják. Állítólag Ker. Szt Jánossal is kapcsolatban állt. **

LThK III:527.

Doszitheosz, Jeruzsálemi (Arachoba, Peloponnészosz, 1641. máj. 31.-Isztambul, Töröko., 1707. febr. 7.): ortodox pátriárka. - Igyekezett növelni a gör. egyh. oro-i befolyását. Emelni akarta a gör. szerz-ség és az egyh. tudományosság színvonalát. 1669: Jeruzsálem gör. ort. pátr-ja lett. 1672: Jeruzsálemben szinódust hívott össze. Ezen Kürillosz Lukarisz kálvinizáló irányzatával szembeállította homológiáját. Megkísérelte kiszorítani a ferenceseket a szt helyekről. Jászvásárott gör. nyomdát alapított a lat-ok K-i befolyásának csökkentésére. Irod. munkássága inkább kompilációs jellegű, mint önálló. Jó részük vitairat a lat. egyh., a pápaság és a kálvinizmus ellen. **

LThK III:527.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.