🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Donau, Die
következő 🡲

Donau, Die, Apatin, 1935. aug.-1944. ápr. 22.: német nyelvű r.k. hetilap. - Megj. minden pénteken délben. Fel. szerk. és kiadó: →Berencz Ádám kp. Kat. alapon szállt szembe a nácik eszmei térhódításával. A ~nak a Délvidék visszacsatolása után lett különös jelentősége. Érs-e, valamint Kállay min-elnök és Keresztes-Fischer belügymin. támogatásával az egyetlen legális ném. nyelvű lapként az államhű ném. kisebbség szószólója. Elítélte az SS-be való kényszersorozást, támadta a Volksbundot és a ném. kormányt, nemegyszer pellengérre állítva Hitlert, Goebbelst stb. Védte a hitéhez, hazájához hű svábságot, s híven szolgálta a mo-i ném-ek antifasiszta csoportosulását, a kat. klérus befolyása alatt álló ún. →Hűséggel a Hazához mozg-at. Franz Basch Volksbund-vezér nyilvános gyűléseken fenyegette meg Berencz szerk-t. A ~ állandó sajtóvitában volt - elsősorban a külön e célra szánt Im Lichte des Scheinwerfers c. állandó rovatban - a Mo-on megjelenő ném. nyelvű nácibarát lapokkal, kiváltképpen a bpi Deutsche Zeitunggal, az újvidéki Deutscher Volksbotéval és a Batschkaer Zeitunggal. A feltűnést keltő cikkek közül többet felolvastak a szövetségesek rádióadásaiban. A lap szellemi arculatának kialakításában Berencz főmunkatársai kat. papok voltak; köztük a legtevékenyebbek: Negele József, Scherer Lőrinc, Buschbacher József, Fritz Ferenc, Moullion Kálmán (a bácsszentiváni kat. havi folyóirat, a Jugendruf főszerk-je), Schrőder Péter, Lorbach János és Egert Jakab. A ~t elsősorban pléb-kon, ill. tp-okban terjesztették. A ném. lapok támadásaira válaszoló cikkeit gyakran klny-ban, röpiratként is kiadták. A ~ a náci eszmék elleni harcával tört. feladatot teljesített: ha nem is tudta a Duna-völgyi ném. népcsoportot kivonni a náci befolyás alól, főként felvilágosító munkájának köszönhető, hogy a hazai ném. kisebbség nem szolgálta ki maradéktalanul Hitlert, sőt egyes tagjainak ahhoz is volt erkölcsi ereje, hogy a Volksbundból való kilépéssel, a ném. katonai szolg. megtagadásával, a hűségmozg-hoz való csatlakozással tiltakozzanak a fokozódó náci terror ellen. A Volksbund Berenczben és a ~ban látta a mo-i németség fasizálásának legádázabb ellenségét. Olykor fölvásárolta és megsemmisítette (pl. Apatin főterén nyilvánosan elégette) a lap teljes példányszámát. A bpi ném. követség jegyzékekben kérte a ~ betiltását, de ezt csak a megszállás után 5 héttel sikerült elérnie. 88

Saly Dezső: Szigorúan bizalmas! Fekete kv. 1939-1944. Bp., 1945:444. - Lehmann, Michael: Die katolischen Donauschwaben in den Nachfolgestaaten 1918-1945. Freilassing, 1972. - Mirnics, Josip: Nenciu Bačkoj u drugon svetskom ratu. Újvidék, 1974. - Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Volksbund. Bp., 1978. - Új Ember 1978. X. 15. (Hetényi Varga Károly: Egy vidéki kp. küzdelme)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.