🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Berencz
következő 🡲

Berencz Ádám (Apatin, Bács-Bodrog vm., 1898. szept. 19.-Kalocsa, 1968. okt. 21.): pap. - A gimn-ot és a teol-t Kalocsán végezte, 1921. VI. 12: uo. pappá szent. Kp. Dunabökényben, Palánkán, 1922: adm. Wekerlefalván, XI: Bácskertesen, 1923: Őrszálláson, 1932: Kerényen. Kitűnő hitszónok. 1933-tól az apatini főtp. kp-ja és az épülő alsóvárosi Jézus Szíve-tp. vik-a. A náci propagandában idejekorán fölismerte a Duna-völgyi ném. kisebbség tragédiáját; ellensúlyozására indította 1935: a Die Donau c. ném. hetilapot Apatinban. 10 é. harcolt tollával, hogy a bácskai és mo-i ném-eket erkölcsileg fölvértezze a nácizmus eszméivel szemben. A II. vh. idején ném. befolyási övezetben megjelenő ném. lapok közül ~é volt az egyetlen, amely Hitler katonai sikereinek csúcspontján olvasói elé tárta az elkerülhetetlen vereséget és a ném. kisebbség pusztulásának veszélyét. Cikkeivel ~ nemcsak ébresztgette a Duna-völgyi svábság tört. felelősségtudatát, hanem elfogadható lehetőséget is megszövegezett, mely minden kisebbség számára mintául szolgálhatott a fölforgató eszmékkel szemben: hűség az öröklött hazához, az öröklött népiséghez (nyelvhez, műveltséghez), az apák hitéhez. A Gestapo 1944. V. 22: ~t letartóztatta és Zomborba szállította. Börtönéből csak Grősz kalocsai érs. közbenjárására szabadult, de nem hagyhatta el az érs. palotát. ~ 1945: a határváltozás után nem térhetett vissza Apatinba. Kisebb megszakításokkal ezután is Kalocsán élt mint a szegyh. lelkésze. ~ főleg náciellenes cikkeinek válogatását egykori paptársa, Michael Merkl adta közre: Weitblick eines Donauschwaben. Widerstand gegen nationalsozialistische Einflüsse unter den Donauschwaben Jugoslawiens und Ungarns 1935-1944. Dieterskirch, 1968. H.V.K.

Schem. Col. 1942:246. - Saly Dezső: Szigorúan bizalmas! Fekete kv. 1939-1944. Bp., 1945. - Lehmann, Michael: Die katholischen Donauschwaben in den Nachfolgestaaten 1918-1945. Freilassing, 1972. - Mirnics, Josip: Nemci u Backoj u drugom svetskom ratu. Újvidék, 1974. - Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Volksbund. Bp., 1978. - Új Ember 1978. X. 15. (Hetényi Varga Károly: Egy vidéki kp. küzdelme) - Hetényi Varga 1985:614.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.