🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dominis
következő 🡲

Dominis Antal, De Dominis (Arbe, Dalmácia, 1558 k.-Klissza, 1596. máj. 30.): megyéspüspök. - Rudolf kir. 1591: nevezte ki zenggi pp-nek, VIII. Kelemen 1593. X. 1: megerősítette. 1596. IV. 7: Klissza várát visszafoglalták a töröktől, a pogányok Velencével szövetkeztek a vár bevételére. Az ostromlottak fölmentésére indított csapatok egyikét ~ vezette; a velencei-török sereget legyőzték, de a részben uszkókokból álló fölmentők a futó törökök üldözése helyett zsákmányolni kezdtek. A megszalasztottak visszafordulva legyilkolták a fölmentésre küldötteket, köztük ~t. Klissza ismét a töröké lett. - Utóda 1600. VIII. 13: unokaöccse és vikáriusa, Dominis Márk Antal, akit ~ neveltetett. T.E.

Mendlik 1864:120. (1591-96: pp.) - Gams 1873:389. (44.) - Eubel III:318. - Schem. Z-M. 1916:29. (32.) (†Klissza, 1695)

Dominis, Chrysogonus de   →Krizogon

Dominis János, B., Dominici, OP (1357-Buda, 1419. jún. 10.): érsek, bíboros. - Szegény firenzei család gyermekeként kézműves mesterséget tanult. 1355: belépett a r-be. Erős akarattal leküzdötte kezdeti félszegségét és nyelvhibáját. Szoros lelki kapcsolatban állt Sziénai (Szt) Katalinnal és Capuai (B.) Rajmunddal. Tartományi elöljáró lett, ktorokat, kódexíró műhelyeket alapított (maga is ügyes iníciálé-festő volt). 1406: p. követ, XII. Gergely p. pp-ké szent. és bíb-sá kreálta. A MA-ban 1408. III. 26; Gamsnál 1408. III. 26-1419. VI. 10: vál. raguzai érs. 1408. V. 9: bíb. Eubel szerint 1410. IX. 17: raguzai székéről lemondott, 1412. III. 4: Melfien, IV. 21: Bova adm-a. Zsigmond kir. meghívására vándorszónok a huszitizmustól leginkább fertőzött Felvidéken. Rövid időn belül megtanult magyarul. Végül Budán állapodott meg, innen folytatott népmissziót. - Már ravatalánál történtek csodák. A pálosok budaszentlőrinci ktorában helyezték nyugalomra. Sírja, mely hosszú időn át nemzeti zarándokhely volt, 1541: Buda elfoglalásakor pusztult el. - Utóda Raguzában 1409. VII. 29: Reate Antal OFM. - XVI. Gergely p. (ur. 1831-46) avatta b-gá. Életét tanítványa, Szt Antoninus írta meg. T.E.-**

Gams 1873:414. (49.) (s.v. Dominici) - Eubel I:143, 335, 411. - SzÉ 1984:772. - Puskely 1994:267. (s.v. Dominici)

Dominis János, Johannes Andreae Militis de Aris (de Dominis) de Arbo (Arbe, Dalmácia, ?-Várna, Bulgária, 1444. nov. 10.): megyéspüspök. - 1432. XI. 26-1440: (a MA-ban 1434. VII. 25-1440) zenggi mpp. A p. 1436. III. 1: mo-i követévé, VIII. 6: Ancona és Umana pp-évé nevezte ki, egyidejűleg kinevezte Piranói Lajost zenggi pp-ké, de az áthelyezéseket nem hajtották végre. IV. Jenő 1440. II. 16: kinev. veszprémi ap. kormányzónak, de ezt V. 9: Erzsébet kirné kívánságára visszavonta, s a Gatal nb. Gatalóci Mátyást ismerte el veszprémi pp-nek. I. Ulászló kir. kinevezte váradi pp-nek, amit IV. Jenő p. 1440. XII. 2: jóváhagyott. A MA-ban 1440-†1444. X. 12: váradi pp., de 1443-47(!): a győri pp-ök között is megtalálható. Diplomáciai küldetésekben járt. 1443: dőlt le a váradi szegyh. bal tornya és maga alá temette Szt László kir. fejereklyéjét is. ~ épségben emelte ki az ereklyét a romok alól és elkezdte a szegyh. újjáépítését. Részt vett a várnai csatában, s amikor a kir. segítségére sietett ~t is megölték. - Utóda Zenggben, mely 1440-42: üres, 1442. V. 4: Zárai Miklós, Váradon 1445. VI. 1: Vitéz János, Győrött 1445. XI. 12: Széchy Ágoston. H.L.

Mendlik 1864:120. (s.v. Dominis Pál János, 1432-36: zenggi pp.); 82. (1440-44: váradi pp.) - Gams 1873:385, 389. (23.) (s.v. János) (1432. XI. 25-1436. III. 1: zenggi pp.); 666. (2.) (s.v. Johannes de Dominis); 374. (1444-†1444. XI. 10: győri pp.) - Bunyitay I:262. - Fraknói 1895: 523. - Schem. Mv. 1896:83. - Bihar vm. 1901:479. - Eubel III:261, 288. - Lukcsics 1907:11. (41.) - Schem. Z-M. 1916:27. (18.) - Chobot II:506. (s.v. Gathali) - Tört. Szle 1965:487. (Fügedi E. szerint 1436-40: zenggi, 1440: váradi pp.) - Jászay 1982:134. (s.v. Giovanni Dominici) - A Schem. Jaur. nem említi!

Dominis János, De Dominis (15-16. sz.): püspök. - Eubel jegyzékében Bakócz Tamás zenggi egyhm. kormányzásáról való lemondása után 1518-1521. I. 7: zenggi pp. Ezt egyéb forrásunk nem közli. 1537-40(41): ismét pp-ként említik. - Utóda 1541: Jozsefity Ferenc. T.E.

Mendlik 1864:120. (1537-41: pp.) - Gams 1873:389. (37.) - Eubel III:318. (s.v. János) - Schem. Z-M. 1916:28. (1523-48: csak Jozsefity Ferenc OFM-et említi pp-ként, ~t nem!)

Dominis Márk Antal, De Dominis (Arbe, Dalmácia, 1560.-Róma, Itália, 1624. szept. 8.): érsek. - Rokona, D. Antal zenggi pp. (†1596) neveltette a jezsuiták vezette loretói illír szem-ban. 20 é. volt tagja a JT-nak. Veronában a költ-tan, Páduában a mat. és fiz. (utóda itt Galileo Galilei), Rómában a fil. és szónoklattan, Bresciában a költ-tan, Rómában a mat. és fiz. tanára. De radiis visus et lucis in vitris (1596) c. értekezésével, melyet 1616: adott ki egy tanítványa, ismert term-tudós lett. Bresciában Arisztotelész és a jezsuita skolaszticizmus követését elhagyva Platón követője lett, ezért elöljárói Rómába helyezték. Kilépett a JT-ból, D. Antal vikáriusa, 1596: kinev. zenggi pp. 1600. VIII. 13: Rómában pp-ké szent. A török elől Zenggbe menekült uszkókokkal viaskodott, akik kalózkodásaikkal a velenceiek, portyáikkal a törökök megtorlásait rendszeresítették. Az uszkókok letelepítése ügyében Velencében tárgyalt, de kevés eredménnyel. Az uszkókok zavargása elől 1602. I: Arbéba menekült; utódául Verancsics Faustus ajánlotta Rudolf kir-nak, de a zenggi szék 1602-04: betöltetlen. ~t - velencei befolyásra - VIII. Kelemen 1602. XI. 5: spalatói érs-ké tette. Spalatóban 1603: papnev-t alapított, ahol több tárgyat maga tanított. 1606: knk. kinevezések miatt a kápt-nal viszálykodott, 1607: a traui pp. bepanaszolta Rómában elmaradt évi járadéka miatt. V. Pál és Velence viszályában a közt. pártjára állt; értekezésben kárhoztatta a p. világi hatalmát, akinek joghatóságát csak a lelkiekre fogadta el. Szerinte a világi törv-ek ellen vétő pap ügyét világi törv-széknek kell tárgyalnia. Ezért Rómába idézték. 1614: lemondott az érsségről és Velencébe költözött. 1616: álruhában Svájcba, majd Angliába menekült. Útközben Heidelbergában egy p-ellenes röpiratot adott ki, amiért az inkvizíció perbe fogta. ~ csatlakozott a reformációhoz. Egykori tanítványa, XV. Gergely visszahívta, 1622. X: ~ Rómába érkezett. VIII. Orbán prot. iratainak visszavonására bírta, utóbb nyilatkozatai miatt az inkvizíció elé idézték, 1624. IV. 18: az Angyalvárba zárták, ahol megbetegedett és meghalt. XII. 21: eretneknek nyilvánították, holttestét és iratait elégették, hamvait a Tiberisbe szórták. - Fm: Predigt von der grossen Finsterniss des Pabsttubs. Hanau, 1618. -. M. A. de Dominis arch. Spalatensis sui redictus ex Anglia consilium exponit. Roma, 1623. - Utóda Zenggben 1604. IX. 13: Marchesi Marcel, Spalatóban 1616. VIII. 22: Sforzia Ponzoni. T.E.

Mendlik 1864:120. (1596-1602: zenggi pp.) - Gams 1873:389. (45.), 421. (61.) - Eubel III:318, IV:320. - Schem. Z-M. 1916:29. (33.)

Dominis Simon (†1423. máj. 10. után): megyéspüspök. -Vsz. Krizogon unokaöccse, akinek Kalocsára helyezése után 1403. VIII-1420: traui mpp. A MA-ban a traui szék 1404-1419. IV. 22: üres. ~ 1419. VIII. 22-1423. V. 10: traui mpp. Székéről a velenceiek elűzték. - A MA-ban közben 1419-21: Fülöp traui mpp-öt Gams és Eubel nem említi, s a széket 1423. VII. 10-1438. IX. 8: üresnek jelzik. - Utóda 1423. V. 7: Carnota Marianus, 1424. XII. 11: Tomassini Tamás OP (m. okl-en egyik sem szerepel), 1452: Turlono Jakab. 88

Gams 1873:424. (s.v. Simon de Dominis; 1403. VIII-1420: pp.) - Eubel I:490.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.