🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Domin
következő 🡲

Domin József Ferenc, SJ (Zágráb, Zágráb vm., 1754. jan. 27.-Zágráb, 1819. jan. 19.): egyetemi tanár. - 1769: lépett a r-be. 1773 u. világi pap. Tanár a győri, a zágrábi és a pécsi akad-n, 1791: a pesti egy. fiz-tanára, 1794-96: a bölcs. kar dékánja, 1798: rektor. 1800: a zágrábi kápt. knk-ja. Fiz. kutatásai közül különösen az elektromossággal kapcsolatosak jelentősek (az elektromosságnak a gyógyászatban való felhasználási lehetőségei, a villanylámpa létrehozásának módjai). - Fm: Dissertatio physica de aeris factitii genesi, natura et utilitatibus. Győr, 1784. - Dissertatio sono campanarum fulmina promoveri potius, quam prohiberi prolusio habita. Pécs, 1786. - Ars electricitatem aegris tuto adhibendi. Pest, 1795. - Lampadis electricae optimae notae descriptio eaque utendi ratio. Uo., 1799. (Ném. ford. Uo., 1800) - Assertationes ex universa physica. Uo., 1800. M.I.

Szinnyei II:999.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.