🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dombi
következő 🡲

Dombi József, SJ (Kászonfeltíz, v. Csík vm., 1900. jan. 12.-Bp., 1988. febr. 2.): tanár, hitszónok. - A gimn-ot Szamosújvárt végezte, 2 é. Egerben teol. 1922. VII. 28: lépett a r-be. A fil-t Lengyo-ban végezte, azután a lőveni egy-en tanult. Lővenben 1930. VII. 24: sztelték pappá. Jászvásárt az egyhm. teol-tanára, azután 1 é. a krakkói teol. bölcs-tanára. 1934. XI: Szatmárnémetiben, majd Kolozsvárt lapszerk. Rómában teol. dr. Erdélyben a Kat. Sajtóközp. szervezője. 1940 őszétől a kassai koll. és a JT bölcs. főisk-jának rektora. A háború után a kassai egyhm. hejcei teol. főisk-ján tanított, majd Bpen fiz. munkás. 1964: összeesküvés vádjával letartóztatták, 25 évre ítélték, de magas kora miatt csak 16 hónapot töltött börtönben. Ezután Bpen magánlakásban élt. - M: Krisztus órák. Írta Teofilusz. Ford. flamandból. Arad, 1932. - A Kat. Akció kiskátéja. Uo., 1935. - A Kat. Akció vezérkv-e. Gyulafehérvár, 1938. - A Szív c. lap főszerk-je. 88

Várady-Berey 1937:691. - Cat. SJ Románia 1938:28. - Pilinyi 1943:259. - Monoki 1941:169. - Gulyás VI:74. (*1893. X. 2. és téves adatok) - Cat. SJ 1949:50. - Pálos 1992:169. - KMJ II:207.

Dombi (1893-ig Krivarics) Márk János, OCist (Nagyatád, Somogy vm., 1869. ápr. 14.-Zirc, 1943. aug. 30.): alperjel. - A gimn-ot Csurgón, Pécsett és 1887. VIII. 29: a ciszt. r-be lépése után Egerben és Zircen, az egy-et Bpen végezte, 1894. VII. 8: pappá szent., 1896: dri, 1898: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1896-1909: Baján, 1909-11: Bpen a Bernardinumban tanár, 1911-12: Zircen másodkvtáros, 1912-13: Egerben gimn. tanár, 1913-15: székesfehérvári házfőn. és gimn. ig. 1915-17: Zircen betegeskedett, 1917-23: Egerben gimn. tanár és a növ-ek lelki ig-ja, 1923-25: Zircen lelki ig. 1925-27: a Bernardinum házfőn-e és ig-ja, 1927-31: Zircen lelki ig. 1931: alperjel, 1938: újoncmester. - M: Kölcsey mint kritikus. Székesfehérvár, 1896. - A Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása. Írta Liguori Szt Alfonz. Ford. Bp., 1922. - Megegyezés Isten akaratával. Írta uő. Ford. Uo., 1924. (Korda kv-ek 1.) - Az örök igazságok. Elmélkedés a hét minden napjára. Írta uő. Ford. Uo., 1924. (Uaz 2.) - A Fájdalmas Szűzről nev. Szt Gábor passzionista szerz-növ. élete. Uo., 1924. (Szentek országa 4.) - Kalauz (vademecum) Istennek sztelt lelkek számára. Írta Benigna Ferrero. Ford. Uo., 1927. (Korda kv-ek 14-15.) (2. kiad. 1934) - A szerzetesélet. Székesfehérvár, 1930. - Imádságos kv. kat. középisk. tanulók számára. Zirc, 1933. - Szt Bernát apát és egyhtanító. Rákospalota, 1936. (Lelkiélet kis kv-ei 20.) - Az Isten szeretetéről szóló kv. Írta Szt Bernát. Ford. Bp., 1938. - Az isteni szeretet kv-e. Írta Nagy Szt Gertrúd. Ford. Uo., 1939. - Egy pusztai virág. P. Cassant József OCist élete. Uo., 1943. 88

Bács-Bodrog vm. II:499. - Lakatos 1914:177. - Schem. Cist. 1942:237, 1944. - Mo. 1943. IX. 2. - Gulyás VI:79. (†szept. 1.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.