🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dolny
következő 🡲

Dolny István László (Érsekújvár, Nyitra vm., 1637.-Nagyszombat, 1707. jún. 2.): fölszentelt püspök. - Atyja ev. volt, ~t kat-nak nevelték. Pozsonyban, Nagyszombatban, 1665: a Pázmáneumban tanult. 1667. X. 27: a CGH növ-e lett. 1671. IV. 22: papként tért haza, somorjai plnos. 1674. IV. 22: esztergomi knk, 1680. III: honti főesp., 1684: Buda visszavívásakor a kápt. bandérium kapitánya, 1686. IX. 26: éneklőknk. s földvári apát, 1687. IX. 17: olvasóknk., 1693. IX. 27: nagyprép., X. 11: novi vál. pp. és érs. helynök. 1696. XIII: pécsi mpp., de székét soha nem foglalta el elmozdított előde, Radonay Mátyás lezáratlan ügye miatt. 1699: csanádi mpp., 1700: Csanád vm. főispánja, 1703. VII. 27: Bécsben pp-ké szent., az esztergomi érs. spp-e. - Rákóczi híveként sokat tett egyhm-je Marostól É-ra fekvő részének egyhkormányzati és anyagi rendezéséért. Nagyszombatban 2 papnöv. számára alapítványt tett. Sírja a nagyszombati ferences tp-ban. - Utóda a novi c-en 1699: Csáky Imre gr., a csanádi széken 1708: Ordódy Zsigmond. 88

LBE:409. - Schem. Strig. 1859:3. - Mendlik 1864:94. (1699-1701: csanádi pp.) - Gams 1873:371. (1699-1701: csanádi pp.) - Fraknói 1895:415. - Kollányi 1900:288. - Schem. Csan. 1913:52; 1980:31. (73.) - Veress II:64. (*1642) - Lotz A.: A csanádi ppség tört. IX. Kz. 1.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.