🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dienes
következő 🡲

Dienes Adorján, zebegnyői (Kisazar, Zemplén vm., 1872. aug. 3.- Sátoraljaújhely, 1957. ápr. 15.): plébános. - A középisk-t Eperjesen, a teol-t Temesváron végezte, 1895. VII. 7: pappá szent. Apátfalván, majd Merczyfalván kp., 1898. V. 28-XII. 8: brailai m. missziós lelkész, 1899: merczyfalvi kp., 1900: székudvari adm., 1905: átlépett a kassai egyhm-be, s 1906-tól a Sennyey család házilelkésze Pácinban, majd nagykövesdi kp., uo. 1910: plnos, 1942: nyugdíjazták. Az I. vh-ban megkapta a lelkészi érdemrendet. - M: Törekvések. Elb-ek. Kassa, 1905. - Nagykövesd százéves r.k. tp-a. Kassa, 1914. - Végrendelet húgom számára. Kassa, 1925. - Dani bácsi esetei. Kassa, 1926. - Fehér galambok. Elb-ek. Rozsnyó, 1933. - Regélő romok. Elb-ek. Rozsnyó, 1935. (2. kiad. Uo., 1940) - Ahol Árpád megpihent - Bodrogköz. Nagykövesd, 1940. - „Kő kövön nem marad...” Elb-ek. Írta Maria Lenzen-Sebregendi. Bp., 1941. - Népdalokat szerzett saját szövegére. - Álneve és betűjegye: (da) (A Nép 1922-); Monte Azarico (Felvidéki Újs. 1909-18; Zemplén 1896-1906). T.E.

Gulyás V:761. - Schem. Cass. 1944:82. - Gulyás 1956:540.

Dienes Valéria, tkp. Dienes Pálné Geiger Valéria (Szekszárd, Tolna vm., 1879. máj. 25.-Bp., 1978. jún. 8.): táncpedagógus, filozófus. - A középisk-t Pápán és Győrött végezte, ahol tanítónői okl-et, az Erzsébet Nőisk-ban mennyiségtanból polg. isk. tanári okl-et szerzett. 1901: a Bulyovszky reálisk-ban éretts., a bpi bölcs. karon 1905: fil-ból drált. Férjével 1908-09: Párizsban járt, ahol Isadora Duncan táncműv. tanf-át látogatta. Kialakította mozdulatműv. rendszerét, melyet orkesztikának nevezett el. 1915: megnyitotta Orkesztikai Isk-ját. Ennek működését 1919 u. néhány évre megszakította bécsi emigrációja. Fil. kérdésekkel, a mozgáskultúra lélektanával, esztétikájával foglalkozott, fil. műveket ford. 1927: az →Aquinói Szent Tamás Társaság tagjává választották. 1929: a Mozgáskultúra Egyes. társelnöke; a m. fil. nyelv fejlesztéséért 1934: Baumgarten-díjat kapott. Foglalkozott szemiotikával; tanulm-ait a Táncműv. Értes. és a Tánctud. Tanulm-ok, vallásos írásait, verseit a Vigilia közölte. - Mozdulatműv. misztériumai 1926: A 8 boldogság; 1927: Hajnalvárás; 1930: Szt Imre misztérium (amelyet 1000 szereplővel 1930: az Ünnepi Csarnokban, 1931: a Városi Színházban adtak elő). - M: Valóságelméletek. Bp., 1905. - A zenei alkotás és hatás lélektanáról. Uo., 1906. - A szociológia elvei. Írta F. H. Giddings. Ford. Uo., 1908. (Társad-tud. Kvt.) - A haladás lelki tényezői. Írta L. Ward. Ford. Uo., 1908. (Társad-tud. Kvt.) - Három párbeszéd Hylas és Philonus közt. Írta G. Berkeley. Ford., életr. és jegyz. Uo., 1909. (Fil. Írók Tára 21.) - A nevetés. Írta H. Bergson. Ford. és bev. Uo., 1913. (Világkvt. 20) - A mai lélektan főbb irányai. 1-2. köt. Uo., 1914. (Galilei füz. 7[8].) - Műv. és testedzés. Uo., 1915. - Az iskolásgyermek lélektana. Írta A. Binet. Ford. Uo., 1916. (Gyermektanulm. Kvt. 6.) - Tartam és egyidejűség. Írta H. Bergson. Ford. Uo., 1923. (A Pantheon ismerettára) - Idő és szabadság. Írta uő. Ford., bev. és jegyz. Uo., 1925. (Fil. Írók Tára. Új sorozat 1.) (2. kiad. Uo., 1943.) - Metafizikai értekezések. Írta H. Bergson. Ford. és jegyz. Uo., 1925. (Fil. Írók tára. Új sorozat) - A 8 boldogság. Misztérium. Székesfehérvár (1927) - Az Orkesztikai Egyes. programja. Uo., 1928. - Bergson fil-jának alapgondolatai. Uo., 1929. (Klny. Religio) - Teremtő fejlődés. Írta H. L. Bergson. Ford. és bev. Uo., 1930. (Az Akad. kvt-a 2.) - A Szt Imre misztérium mozdulatdráma szövegkv-e. Uo., 1931. - Áve, Világ Kirnéja. Bárdos Lajossal. 9 ének Szűz Mária tiszt-ére. Rákospalota, 1944. - Értekezések az emberi értelemről. Írta J. Locke. Ford. 1-2. köt. Uo., 1964. (Fil. Írók Tára. Új sorozat 26-27.) (Újra uo., 1979) - Hit az emberben. Vál. tanulm-ok. Írta Teilhard de Chardin. Ford. Rónay Györggyel. Uo., 1968. - A mozdulatról. Bp., 1979. - Miénk az idő. Emlékezések, televíziós interjú. Vál. és szerk. Rozgonyi Péter, Bona Ilona. Bp., 1983. - Hajnalvárás. Elmélkedések, versek. Uo., 1983. - ~ dallamával és szövegével énekeljük az Éneklő Egyház 251. énekét. 88

Táncműv. 1978:9. sz. (Vitányi Iván: ~) - Szolgálat 1979:44. - MÉL III:155. - Új Ember 1983. X. 9. - Szabó 1999:181. - Szabó 2004:187.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.