🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dessewffy
következő 🡲

Dessewffy Sándor, cserneki és tarkői, gr. (Pozsony, Pozsony vm., 1834. jún. 3.-Bp., 1907. dec. 5.): megyéspüspök. - Isk-it Kisszebenben, Gyöngyösön és Kassán végezte. 1852: belépett az egri szem-ba, majd a KPI-ben tanult. 1857. VIII. 9: pappá szent., füzesabonyi kp. 1859: bölcs- és lat-tanár az egri Lyceumban. 1860: a KPI tanulm. felügy-je, az egy-en a lelkipásztorkodástan előadója. 1866. IX. 29: Egerben a jogakadémián az egyetemes jogtört. és stat. tanára. 1866: Perger János kassai mpp. titkára. 1872: sárospataki plnos. Érdemeiért -búcsúzásakor - a ref. Sárospatak tanácsa díszpolgárává választotta. 1875: alesp., vérteskeresztúri apát, 1884: kassai knk., 1886: szegyh. főesp., a kassai egyhm. isk-ügyeinek irányítója. A Felső Mo-i Múz. Egylet elnöke. - 1890. I. 4: csanádi mpp. 1896. X. 11: v.b.t.t. 1900: egyhm. zarándoklatot vezetett Velencébe, hogy Szt Gellért ereklyéi legalább részben visszakerüljenek. 1902: p-i gr. és trónálló. Tanítóképzőt alapított. Sírja a temesvári szegyh-ban. - M: Ünnepi és alkalmi sztbeszédei. Közread. Sulyok István. Temesvár, 1900. - Utóda a csanádi széken 1908. I. 12: Csernoch János. 88

Koncz 1892:68. - Szinnyei II:832. - Pallas V:239; XVII:364. - Pozsony vm. 1896:415. - Éble Gábor: A cserneki és tarkeői D. család. Bp., 1903. - Temes vm. 1914:215. - KL I:416. - Gulyás V:655. - Schem. Csan. 1980:35. (87.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.