🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dengi
következő 🡲

Dengi János (Nagybánya, Szatmár vm., 1858. nov. 28.-Lugos, Krassó-Szörény vm., 1903. dec. 20.): gimnáziumi tanár, író. - Nagybányai és szatmári középisk. évek után Iglón éretts., a bpi egy-en 1879: bölcs-m. szakos tanári okl-et szerzett, 1882: drált. 1876-80: Debrecenben a piar. gimn., 1880/81: a soproni reálgimn., 1881: a lugosi gimn. tanára, végül Krassó-Szörény vm. tanfelügy-je. Műdalaival ért el sikereket. - M: Üdvözlet Schlauch Lőrinc pp. székfoglalóján. Szatmárnémeti, 1873. - Munkács ostroma. Költői elb. 6 énekben. Debrecen, 1876. - Költ-ek. Bp., 1877. - A csók könyve. Debrecen, 1878. - Üdvözlet... Röpirat. Uo., 1878. - Az ikes igékről. Uo., 1879. - A szép lányokról. Uo., 1879. - Döme Károly. Uo., 1880. - Páholydalok. Sopron, 1881. - A kesergő szerelem. (Himfy szerelmei első részének eredetisége) Temesvár, 1882. - M. stilisztika középisk-k számára. Bp., 1883. - M. verstan. Uo., 1884. - A bányatiszt. Dráma 3 fv. Kolozsvár, 1885. - A nagybárdú Botond. Bp., 1887. - Újabb költ-ek. Uo., 1889. - Alföldi nóták. Uo., 1889. - Szerkesztéstan olvasmányokkal. Uo., 1890. - Tanügyi dolgozatok a középisk. okt. köréből. Uo., 1890. - Rhetorika. Uo., 1890. - Szerk. a Falusi Kvtárat Vass Jenővel (Berettyóújfalu, 1876-77); Debrecenben 1877. IV. 6-1879. VI. 29: a Délibáb irod. hetilapot. - Álnevei és betűjegyei: Argus (Délibáb 1877-79); D. J. (M. Szle 1892); Don Januario (uo.); Evelin (Délibáb 1877-79); Justus (Debrecen 1877-80); Karmay (Délibáb 1877-79); Pater Laurentius (M. Szle 1891-); Rodrigo (Krassó-Szörényi Lpk. 1880-84). L.L.

Szinnyei II:782. - Gulyás V:580. - Gulyás 1956:539.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.