🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Darwin
következő 🡲

Darwin: püspöki székhely Ausztráliában. - 1847: Victoria néven alapították. 1888: Palmerstonnal egyesítették. 1938. III. 29: kapta a ~ nevet. Adelaide suffr-a. - 1.346.200 km²-en 1990: 155.800 l, 32.094 h, 11 pb, 4 ep, 26 szp, 60 sz, 99 szn, 19 ni, 10 ki-e volt. **

AP 1990:189.

Darwin, Charles Robert (Shrewsbury, Anglia, 1809. febr. 12.-Down, 1882. ápr. 19.): természettudós. - Orvosi és teol. tanulm-ok mellett további termtud. tanulm-okat folytatott. 1832-37: nagy utazásáról gazdag gyűjt-nyel és új ismeretekkel (a fajok állandósága tarthatatlan) tért vissza. Jelentős állattani munkákat írt. - Fm: On the Origin of Species by Means of Natural Selection (London, 1859). Erre főleg Th. R. Malthus Essay on the Principles on Population (London, 1798) c. műve ösztönözte, mely az emberi társad-ban a létért való harcot mutatta be. ~ összekapcsolta a fejlődés gondolatát a fejlődés egyes okainak bizonyos elméletével (kiválasztás, a teleologikus tényezők kizárása, leszármazáselmélet). Elméletét az emberről The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (London, 1872) c. művében alkalmazta. ~ kerülte a világnézeti következtetéseket; ezeket először minden kritika nélkül követői (különösen E. Haeckel, Th. Huxley) tették meg. ~ maga meggyőződése szerint agnosztikus volt. **

LThK III:167.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.