🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dallos
következő 🡲

Dallos (1874-ig Floigl) József Sándor, OPraem (Rőth, Vas vm., 1849. júl. 5.-Csorna, 1928. szept. 5.): tanár, író. - 1869: Csornán lépett a r-be. A teol-t a Pázmáneum növ-eként végezte. 1874: pappá szent., teol. dr. Keszthelyen, 1875: Szombathelyen gimn. tanár, 1898: ig-h., 1907: Csornán perjel. - M: Shakespeare lyrikuma és erkölcsbölcseleti álláspontja. Szombathely, 1883. - Az ó-héber lyrai és tanköltészet. Uo., 1884. - A kat. kultusz szelleme. 1-2. köt. Uo., 1886. - Kat. szert-tan. Uo., 1887. - Az isteni kinyilatkoztatás. Uo., 1889. - A szombathelyi Nemz. Szöv. 1902. III. 15. ünnepélye. Ernuszt Józseffel. Uo., 1902. - Ének és imakv. A kat. tanulóifj. számára. Uo., 1903. K.E.I.

Szinnyei II:572. - Magyarság 1928. IX. 8. - Gulyás V:155. (†IX. 7.)

Dallos Miklós, örkényi (†Győr, Győr vm., 1630. febr. 17.): megyéspüspök. - Atyja, ~ János 1592: Győr városbírája; anyja, Grebesi Ilona a győri alispán leánya. A forrásokban 1602: egri knk. és szabolcsi főesp. 1605. IV. 16: esztergomi knk, és zólyomi főesp. Rudolf kir. kinevezte egri nagyprép-nak, de ~ lemondott. 1608. VI. 12: olvasóknk. az esztergomi kápt-ban, 1614: egri nagyprép. 1618: a kápt. követe a koronázó ogy-en; a történtekről naplót írt. 1619. V. 23: pécsi cpp. 1620. V. 28: soproni oltárjavadalmas, 1621: kir. biztos Hainburgban a kir. és Bethlen Gábor közti tárgyaláson, naplót írt a kir. számára. 1621. X. 11: váci mpp. Pol. elfoglaltsága miatt az egyhm-t ténylegesen nem kormányozta. 1623. V. 5: a győri ppségbe került. 1627: meghívta a jezsuitákat Győrbe. 14 házat vásárolt és ezekből alakították ki a rházat és az isk-t. 1629: a papnev. int. számára 25.000 Ft-os alapítványt tett. 1623-30: helynöke és ált. ügyhallg-ja Szeghy György győri éneklőknk. volt. - M: D. M. győri pp-nek pol. és diplomáciai iratai 1618-26. Összegyűjt. Frankl Vilmos és Ráth Károly. Esztergom, 1867. - Utóda a pécsi c-en 1622: Balásfi Tamás, 1623. V. 5: Vácott és 1630. III. 24: Győrött Sennyey István. 88

Haas 1845:288. - Pauer 1847:329. - Schem. Qu. 1857:26. (XLIX.) - Mendlik 1864:63. (1619: pécsi pp.); 74. (1622-23: váci pp.); 70. (1623-30: győri pp.) - Gams 1873:377. (1619. V. 23-1621. X. 2: pécsi pp.); 384. (1622-1623. V. 6: váci pp.); 374. (1623. V. 6- †1630. III. 23: győri pp.) - Brüsztle I:413. - Pallas IV:864. - Zelliger 1893:83. (†márc. 24.) - Szinnyei II:572. (†márc. 24.) - Kollányi 1900:206. (†febr. 17.) - Győr vm. 1908:166. (†1629!) - Chobot II:562. (†febr. 17.) - Bedy 1938:407. - Bán 1939:440. - Schem. Jaur. 1968:30.

Dallos Sándor (Győrszentmárton, Győr vm., 1901. okt. 31.-Bp., 1964. márc. 10.): író. - Apja a ppi uradalom írnoka. Isk-it Komáromban és Győrött végezte. 1925: Bp-re került, ahol hosszas nélkülözés, csavargás után újságíró, 1928: a Magyarság, 1934-44: az Új Magyarság munk. Az emberszeretet melegsége érződik írásain, történeteit a hiteles szenvedés pátoszával formálta meg. A Dunántúli legendáskv. elb-kötetéért 1938: Baumgarten-díjat kapott. 1945-49: a Hírlap, 1949-53: a M. Nemz. munk. Film-forgatókv-eket írt; legismertebbek: 1948: Talpalatnyi föld (Szabó Pál reg-éből); 1951: Semmelweis, melyért 1953: József Attila-díjat kapott. - M: Betegek. Reg. Bp., 1932. - Gomblyukban piros virág. Reg. Uo., 1931. - Mint kóbor kutyák. Elb-ek. Uo., 1934. - Dunántúli legendáskv. Elb-ek. Uo., 1937. - Az ember nyomában. Reg. Uo., 1938. - A fehér ménes. Elb-ek. Uo., 1940. (Nemz. kvt. 18.) - Mezei mirákulum. Elb-ek. Uo., 1940. - Álom. Uo., 1941. - Nagy János megadja magát. Reg. Uo., 1942. - Csavargók. Reg. Uo., 1943 (Százezrek kv-e) - Semmelweis. (Forgatókv.) Uo., 1951. - A nap szerelmese. Életr. reg. Uo., 1957. - Aranyecset. Életr. reg. Uo., 1958. - Déli szél. Egyfelvonásosok és elb-ek. Uo., 1960. - Az ember nyomában. Önéletr. reg. Uo., 1972. - Támadás a Szellő utcában. Elb-ek. Uo., 1975. - Fújt a szél. Elb-ek. Uo., 1978. - Élet az ecetfák alatt. Elb-ek. Uo., 1981. - Sátorom az ég. Kisreg. Uo., 1986. Do.I.

Gulyás V:157. - Kortárs 1958:787. (Abody Béla) - Élet és Irod. 1960. IV. 22.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.