🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > csekk
következő 🡲

csekk: készpénz-kímélő, →pénzintézeti fizetési eszköz. Írásbeli fizetési meghagyás, mellyel a ~ kibocsátója fölszólítja a címzett bankot, hogy számlája terhére váltsa be a ~et, azaz fizesse ki az álatal megjelölt személynek. Minthogy bármekkora összegről kiállítható, a gazd. életben igen nagy készpénz-kímélő szerepe van (→értékpapír). - Mo-on a ~forgalmat 1888: az Osztrák-Magyar Bank teremtette meg. A ~törv. 1908-60: volt érvényben. 1931: Mo. is csatlakozott a genfi ~jogi egyezményekhez, de azt csak 1965: ratifikálta. A tvr. behatárolta a belföldi forgalomban használható ~ alkalmazási lehetőségeit. Csak 1975: került sor a ~jogi értelemben vett ~ bevezetésére. Ekkor intézményesítette a M. Nemz. Bank bizonyos megkötésekkel a ~et a gazdálkodó szervek közötti fizetési forgalomban. A ~jogi egyezményeknek teljes mértékben megfelelő ~ megjelenésére a lakossági ~ bevezetésével 1981: került sor. Pa.P.

Bácskai 1991:59. - Pearce 1993:96.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.