🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Czetz
következő 🡲

Czetz Antal (Dés, Belső-Szolnok vm., 1801. okt. 21.-Gáncs, Szolnok-Doboka vm., 1865. ápr. 24.): botanikus. - Kereskedő volt Désen 1840-ig, ekkor birtokára vonult vissza és csak a növénytannal foglalkozott. Növénygyűjtő útjain egész Erdélyt bejárta. Róla nevezték el az általa fölfedezett Bubleurum Rodnense Czetzi és az Erysimum Czetzianum növényeket. Összeköttetésben állt Haynald Lajos erdélyi pp-kel, aki szintén ismert botanikus volt. 1853: ~ építtette Gáncs r.k. el. isk-ját. Növénygyűjt-ét a kolozsvári Erdélyi Múz. Egyes-nek, földbirtokát a dési r.k. isk-nak adományozta. K.D.

Erdélyi Múz. Egyes. Évkv-e 1873. (Herman Ottó: C. A.) - Szinnyei II:437. (†ápr. 28!) - Pallas IV:830. (†ápr. 25!) - MÉL I:132. (†ápr. 25!)

Czetz Gergely (Dés, Belső-Szolnok vm., 1822.-Szamosújvár, Szolnok-Doboka vm., 1889. aug. 24.): tanár. - A gimn-ot és a jogot Kolozsvárt végezte. 1847: tanító a szamosújvári örm. kat. elemiben. 1861: tanár uo. az örm. kat. algimn-ban. 1889: két épület- és 43.000 Ft készpénzadománya segítségével kibővítették a szamosújvári Világosító Szt Gergely Fiúárvaházat. K.D.

Armenia 1894:2. sz. (Szongott Kristóf: C. G.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.