🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Czaich
következő 🡲

Czaich Gilbert Árpád, OFMConv (Rozsnyó, Gömör vm., 1866. okt. 19.-Nagybánya, Szatmár vm., 1932. jan. 26.): apostoli gyóntató. - 1886. IX. 16: lépett a r-be. Rómában az Urbaniana Pápai Egy-en teol. dr. 1890. XI. 1: itt pappá szent. Hazatérve Egerben a r. növ-ek nev-je, 1895: ideigl., 1897: végleges ap. gyóntató. K. Eubel és Fraknói V. hatására levtári kutatásokat végzett. 1911: hazatért, s a nagybányai rház főn-e, 1913: Kolozsvárt házfőn. és a tanárjelölt papok ig-ja lett. A vh. után Erdélyben maradt, s Kolozsvárt, majd Marosvásárhelyen házfőn., utolsó éveiben a nagybányai r. teol. tanára volt. - Cikkei Róm. levelek c. az Alkotmányban, forrásközlései és tanulm-ai a Tört-Tárban (1899: Regesták a róm. Dataria-levtárnak Mo-ra vonatkozó bulláiból II. Pál és IV. Sixtus p-k idejéből, 1467-82; 1903: Regesták VIII. Ince p. korából, 1484-92; 1904: Regesták VI. Sándor p. korából, 1492-97) és a Századokban (1903: Adalék II. Ulászló és Beatrix házassága ügyéhez) jelentek meg. - M: X. Pius p. életének és uralkodásának tört. napjainkig. Fráter Aladárral. Bp., 1907. **

Schem. OFM Conv. 1918/19:47. - Gulyás IV:1211. - Monay 1953:16; 1956:187.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.