🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csurgovics
következő 🡲

Csurgovics György (Parasznya, Szatmár vm., 1864. máj. 2.-Ungvár, 1940. júl. 8.): g.k. lelkész. - 1889: a munkácsi egyhm. papnövendéke, a teol-t Ungvárt végezte. 1893. XII. 24: pappá szent. Szalókon adm., 1902: lelkész, Márkon, Petriken működött. Mint sámogyi lelkész egyben a Zemplén vm. tvhat. biz. jegyzője is volt. 1936: nyugdíjazták. - Prózai műveket és verseket írt. P.I.

Szinnyei II:450. - Schem. Munkacs. 1908:287. - Ker. m. közél. alm. I:189. (s.v. Csurgovich) - Gulyás IV:1177. - Bendász István g.kat. esp. közlése.

Csurgovics János (Újkemence, Ung vm., 1791. jan. 26.-Ungvár, 1862. okt. 2.): g.k. kanonok, a munkácsi egyházmegyei káptalan helynöke, nagyprépost. - Atyja újkemencei g.k. lelkész volt. Teol. tanulm-ait Ungvárt végezte. 1817: pappá szent. 2 évig az ungvári gimn. tanára volt, majd a bécsi Augustineumban folytatta teol. tanulm-ait és 1823: drált. Hazatérése után hajdúböszörményi lelkész, 1827: az ungvári főgimn. ig-ja és knk. Pócsi Elek pp. halála után 1831-37: kápt. helyn-ként a Ny-i jogrendet érvényesítve kormányozta az egyhm-t. 1832. VII. 4-i körlevele szemléletes képet mutat az egyhm. hitéletéről. Kiváló teol., egyh. szónok és pedagógus volt. Egyhjogi tanulm-ai és sztbeszédei ungvári folyóiratokban jelentek meg. P.I.

Felvidéki Sion 1889, 1890. - Szinnyei II:451. - Papp 1943.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.