🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csopey
következő 🡲

Csopey Antal (Száldobos, Máramaros vm., 1816.-Ungvár, Ung vm., 1877. szept. 10.): g.k. kanonok, káptalani helynök. - A teol-t Pesten, Nagyszombatban és Ungvárt végezte, 1839: szent. pappá. Másfél éves bocskói s-lelkészség után Pesten drált, utána Ungvárt spirituális és teol. tanár, 1855: ungvári knk., a vm. népokt. főfelügy-je. Popovics Bazil halála után kápt. helyn. A teol-ok számára ped. kézikv-et és szert-tant írt, a gör. szert-ok egy részét m-ra ford., s ezzel elősegítette a m. lit. nyelv terjedését a g.k. m. egyhközs-ekben. P.I.

Szinnyei II:422.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.