🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csillagkereszt-rend
következő 🡲

Csillagkereszt-rend (ném. Hochadeliger-Sternkreuzorden): osztrák kitüntetés ősnemes hölgyek részére. - 1668. IX. 18: alapította III. Ferdinánd özvegye, Gonzágai Eleonóra, annak emlékére, hogy a birtokában levő keresztereklye sértetlenül vészelt át egy tűzvészt. IX. Kelemen p. és I. Lipót is megerősítették; jelenleg is adományozzák. A ~ tagjai csak olyan férjes hölgyek v. özvegyek lehettek, akik ún. őspróbát tettek, a birod. egyes részei szerint eltérő számú 8 atyai és 4 anyai nemes őst igazoltak s azt, hogy férjük kamarás, v. mellékelték annak őspróbáját. A belépéssel a rtagok kötelezték magukat a vallás szolgálatára, a Szt Kereszt tiszt-ére, erényes, méltányos életre, a vallási szert-okon való részvételre, jótékonykodásra, irgalmasságra, a szenvedőkkel, betegekkel való foglalkozásra (pl. kórházlátogatásra). - A ~ élén az ún. legmagasabb védnökassz. (Oberste Schutzfrau), a mindenkori csné v. meghatározott főhgnő állt. A tisztségviselők közé tartoztak még az ún. segéd-dámák és a tanácsosnők stb. Az ~ ünnepei: a Kereszt föltalálásának (V. 3.) és fölmagasztalásának (IX. 14.) napja. Ezeken a napokon vették föl az új tagokat. II. 6: az alapító és az elhalt rtagok emléknapja. A ~ alapszabálya 18 szakaszból állt, tagjainak száma nem volt meghatározva. A tagok között mindig nagy számban voltak m-ok. - A ~ jelvényeiből 5 fő típust lehet megkülönböztetni. A 18. sz. közepétől használatos a legismertebb: kék zománcozású aranykereszt, melynek függőleges szárai egyenlő arányban hosszabbak. A kereszt közepén egy kisebb vörös kereszt, ez alatt egy korona nélküli, kétfejű, fekete császári sas. A motívumot egy aranyszegélyű, kék zománcozású keret fogja körül, melynek felső részén egy aranyszegélyű, fehér zománcozású, 3 szakaszból álló szalagot helyeztek el, a SALUS ET GLORIA ('Üdv és dicsőség') jelszóval. A r-jelvény felső részén karikára erősítették a szalagot. A ~et fekete moiré selyemből készült ún. női csokorszalagon, a szív fölött viselték. P.A.

Rendjelek 1943:343. (28. tábla) - Mercika 1974:137. (XXIX.) - AUSB-SH 1983:276. (Pandula Attila: Damenorden...) - Clio 1986:322. (Pandula Attila: A Habsburg Birod. női r-jeleinek, kitüntetéseinek rendszere)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.