🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csernoch
következő 🡲

Csernoch János (Szakolca, Nyitra vm., 1852. jún. 18.-Esztergom, 1927. júl. 25.): hercegprímás-érsek, bíboros. - Esztergomban éretts. 1870: a Pázmáneum növ-e. 1874. XI. 18: pappá szent., az Augustineumban tanult tovább, 1876: teol. dr. Felsőradoson, 1877: Bp-Krisztinavárosban, 1878: Bp-Terézvárosban kp. 1879: az esztergomi szem. bibl-tanára. 1880: prím. szertartó és levtáros, 1882: titkár, 1888: irodaig., XI. 27: esztergomi knk. 1893. XI. 12: szegyh. plnos. 1896: egyhm. cenzor, 1898. IV. 8: nógrádi, 1905. XII. 29: szegyh. főesp. - 1908. I. 12: csanádi mpp-ké nevezték ki, V. 10: fölszent. 1911. III. 8: kalocsai érs., VI. 1: foglalta el székét. Tompán, Borotán, Zenta-munkástelepen, Sajkáslakon pléb-t alapított, Mozsoron és Sajkáslakon tp-ot építtetett. 1912. XI. 20: esztergomi érs., székfoglalóját 1913. I. 1: tartotta. 1914. V. 25: bíb. - 1882: p. kamarás, 1887: p. kp., 1890. V. 19: schavniki c. apát, 1905: szentgyörgymezei prép., 1905: Szakolca, 1911: Zenta, 1914: Esztergom díszpolgára, 1915. X. 8: a MTA ig. tagja, 1915: a SZIA tagja. Sírja az esztergomi baz-ban. - Fm: Szabadság és verseny az okt-ban. Bp., 1878. - A halottégetésről. Uo., 1887. - Kath. kérdések. Beszédei a SZIT közgyűlésein 1911-1924. Uo., 1924. - Székhelyi Mailáth György emlékezete. Uo., 1926. - Utóda a csanádi széken 1911. III. 18: Glattfelder Gyula; Kalocsán 1914. V. 4: Várady Lipót Árpád; Esztergomban 1927. XI. 30: Serédi Jusztinián. 88

Szinnyei II:324. - Zelliger 1893:75. - Nyitra vm. 1899:283. - Kollányi 1900:516. - Ogy. alm. 1901:235; 1905:241; 1906:78; 1910:32; 1927. II:20. - Esztergom vm.: 135. - Emléklapok Cs. J. Mo. hgprím-ának székfoglalója alkalmából. Esztergom, 1913. - Cs. J. aranymiséje. Bp., 1924. - Emléklapok Cs. J. aranymiséje alkalmából. Esztergom, 1924. - Homor Imre: Emlékfüzet Cs. J. aranymiséjére. Uo., 1924. - Winkler 1926:51. - Ernyei János: Három magyar prímás, Simor János, Vaszary Kolos, Cs. J., amint én ismertem őket. 1867-1927. Pozsony, 1927. - M. ogy. alm. 1927:345. Arck. - Pol. évkv. 1927:163. - Nemz. Újs. 1927. VII. 26. - M. pol. lex. 1929. - Osváth 1938:153. - Lepold Antal: Cs. J:  Emlékezés nagymagyarország utolsó hercegprímására. Bécs, 1963. - Gulyás IV:884. - MÉL I:313. - Meszlényi 1970:353. - Századok 1977, 1:48. (Dévény Ivánné: Cs. J. tevékenysége az ellenforradalmi rendszer első éveiben) - Schem. Strig. 1982:76. - Beke 1986:9. - Reisner  Ferenc: Cs. J. hercegprímás és IV. Károly. 1992.


Csernoch Eleonora Aglája, IML (Rákosliget, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1909. júl. 8.–Bp., 1976. máj. 19.): szerzetesnő. – Gimn. éretts. után egy-en mat. szakot végzett. Sopronban 1933. VII. 2: lépett a kongr-ba. 1935. VII. 30: első, 1941. VII. 29: örök fog-át uo. tette. – A szétszóratás után Bp-en virágüzletben koszorúkihordó, majd házt. alkalmazott. Közben fiatalabb nővértársait tanította mat-ra. r.k.