🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cranmer
következő 🡲

Cranmer, Thomas (Aslacton, Anglia, 1489. júl. 2.-Oxford, 1556. márc. 21.): érsek, Anglia reformátora. - 1503: a cambridge-i Jézus Koll. növendéke. 1510: egyh. javadalmat kapott, de hamarosan elveszítette, mert titokban megnősült. Felesége egy éven belül meghalt, javadalmát visszaszerezte, pappá sztelték, 1524-től a koll. teol-tanára. 1526-tól már a reformáció szellemében működött. VIII. Henrik kir. kp-ná nevezte ki ~t, aki kezdettől helyeselte a kir. válási szándékát. A kir. Rómába küldte a válás ügyével. ~ útja közben az egyetemeken keresett pártfogókat. No-ban megismerkedett a reformátorokkal, és pap létére feleségül vette →Osiander unokahúgát. Szolg-ai jutalmául Henrik 1532: kinevezte canterburyi érs-nek, a p. 1533. II. 21: hagyta jóvá a kinevezést, III. 3: küldte neki az érs. palliumot. Pp-ké sztelése előtt teendő hűségesküjéről tanúknak kijelentette, hogy nem tartja magára kötelezőnek olyan esetekben, amikor a p. a kir. vagy Anglia érdekeivel ütköző dolgot kíván tőle. Önhatalmúlag semmisnek nyilvánította Henrik kir. Aragóniai Katalinnal fennálló házasságát, titokban megeskette Boleyn Annával, s fenntartások nélkül kiszolgálta minden kívánságát. 1537: Henriknek két „házasságát” is felbontotta, s közben titokban munkálkodott a reform-ért, de oly jellemtelenül, hogy a reform-t nyíltan vállalókat vérpadra juttatta. Henrik halála után, 1547: nyíltan reformátorként lépett fel. 1548: kidolgozta az anglikán katekizmust, 1549: a szert-rendet (→Common Prayer, Book of), 1553: az →anglikán artikulusokat. Eltörölte a cölibátust, egyetértett a tp-ok berendezésének pusztításával. - 1553: amint Katolikus Mária trónra lépett, ~t börtönbe vetették, s egész reformációját semmisnek nyilvánították. 1555: Rómában is vádat emeltek ellene tévtanai miatt, XII. 4: megfosztották érsségétől és kiközösítették. Amikor halálra ítélték, a menekülés reményében színleg megtérést mutatott, hat tételben megvallotta tévedéseit és bűneit, de amikor látta, hogy a halált nem kerülheti el, visszavonta megbánását és prot-ként ment a máglyára. **

Eubel III:165. - LThK II:84.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.