🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Corvin
következő 🡲

Corvin János, hunyadi gr., liptói hg., Korvin (Buda, 1473. ápr. 2.-1504. okt. 12.): I. Mátyás magyar király (ur. 1458-90) Edelpeck Borbála boroszlói német polgárleánytól született természetes fia. - Mivel Mátyásnak törv-es fia sem a gyermekágyban meghalt Podjebrád Katalintól, sem a meddő Aragóniai Beatrixtól nem született, ~t tartotta trónja örökösének. Még gyermekkorában Hunyad gr-jává és Liptó hg-évé nevezte ki a gyermekkori balesete óta járáshibás hg-et, aki nagyanyja, Szilágyi Erzsébet felügyelete alatt nevelkedett, s humanista műveltségét Tadeo Ugoletti révén szerezte. Kezére jutott a vajdahunyadi uradalom 5 várossal és 155 faluval, Liptó, Túróc, Árva, Trencsén vm., a Maróti- és a Garai-örökség, Munkács, Vári, Beregszász, Debrecen, a békési Hunyadi-birtokok és több hűtlentől elkobzott javadalom. 1485: Mátyás Bécs városától saját személyén kívül ~ra is hűségesküt vett. ~ hatalmának kiépülését Beatrix kirné igyekezett akadályozni. Váratlan halála miatt Mátyás nem tudta biztosítani, hogy ~ legyen trónjának örököse, bár mindent megtett a hg. hatalmának növelése érdekében: a milánói hg., Lodovico il Moro leányával, Sforza Biancával 1487: próbálta összeházasítani, nádori hatáskört biztosított neki, és cseh tart-át is kezére akarta adni. Titkos tárgyalásokat folytatott Habsburg Miksával, a cs. trón örökösével, aki hajlandónak mutatkozott ~ m. kirságát elismerni, és hűségére eskette meg a kir. és ~ birtokában levő várakat, főpapokat, főurakat, vm-ket, városokat. Mátyás halála után az erélytelen ~ nem volt képes a hatalmat megragadni, s bár ekkor ~ volt Mo. legnagyobb birtokosa (30 vár, 17 kastély, 47 mezőváros, 1000 falu ura), a rendek 1490. VII. 15: Ulászló személyében a Jagelló-házból választottak kir-t. 1490. VII. 4: a csontmezei csatavesztés után - mivel pártja széthullott - elismerte Ulászló kirságát, IX. 18: ~ maga vitte a koronát Ulászló koronázási szert-án. 1490-93: és 1496-99: ~ horvát-dalmát és szlavón bán a D-i határ védelmezője. A főurak igyekeztek peres úton ~t minél több birtokától megfosztani. ~ pedig a köznemesi párttal szövetkezve próbálta hatalmát megerősíteni, sőt 1496: Ulászló elleni lázadás tervével is foglalkozott. Feleségétől, Frangepán Beatrixtól egy fia: Kristóf (†1505) és egy leánya: Erzsébet (†1508) született. 1501. XI: fölmentette a török ostromolta Jajcát. 1503: Bakócz Tamás meghiúsította nádori tisztségét. A lepoglavai ktorban nyugszik. B.A.

Schönherr Gyula: Hunyadi ~. Bp., 1894. - MÉL I:290. - MTK I:320.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.