🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Colosseum
következő 🡲

Colosseum, Amphitheatrum Flavium: a római birodalom legnagyobb építménye Rómában. - A Fórumtól K-re, Néró palotája közelében építették népünnepélyek, gladiátori játékok, sportversenyek számára. Kr. u. 80: már készen állt a 188 x 156 m-es ellipszis alaprajzon 4 emeletes, 48 m magas, 87.000 embert befogadó épület. Később nevezték el az előtte fölállított Néró-kolosszusról ~nak. Arénája alá volt pincézve. Az ülőhelyek közül kivált a cs. páholy és a főnemesek márvány terasza. A napfény ellen vörös ponyvával födték le. A 8. sz-ig épen állt, később az egymással vetélkedő családok vára. 1349: földrengés döntötte le a Ny-i részét. 1386: kórháznak rendezték be. - Róma reneszánsz épületeibe sok kövét beépítették. IV. Jenő 1431: szigorú büntetéssel tiltotta széthordását, amit VII. Pius, XII. Leó, XIV. Gergely, s még IX. Pius is megismételt. A 16. sz. közepe óta a ~ot tömeges vtságok helyének tekintették, de →Delehaye kimutatta, hogy a vt-k rendszerint nem a ~ban, hanem Flaminius és Hadrianus cirkuszaiban és Domitianus stadionjában haltak meg. A kk-ban a ~ közepén régi Fájdalmas Szűz-kpna állt, évente passiójátékot adtak elő benne. - XIV. Benedek 1740: a ~ban keresztutat állított, melyet 1874: a szabadkőműves ol. kormány eltávolított. 1925: a nagy →jubileumi évben újra fölállították a keresztet. Az esti gyertyás körmenetek szokását a ~ban a szentév magyar zarándokai vezették be. Abból indultak ki, hogy a mártírok vérétől megáztatott ter-re csak imádságos és áhítatos lélekkel szabad belépni, s ennek legszebb módja a gyertyás körmenet. A nagy csodálatot kiváltott szokást hamarosan követni kezdték. A L'Osservatore Romano írta: „A kép, melyet a ~ falai között az éj sötétjében összegyűlt sereg és a számtalan lobogó gyertyafény nyújtott, valóban megkapóan megragadó, fantasztikus volt, és csodálkozásba ejtette mindazokat, akik tanúi voltak, akik pedig részt vettek benne, mint legfelejthetetlenebb emléküket őrzik magukban (...), s nem maradt lélek, mely ott fogadalmat ne tett volna hite mellett.” - Napjainkban a nagypénteki keresztutat a p. vezeti a ~ban. **

KL I:92.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.