🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Claudel
következő 🡲

Claudel, Paul-Louis-Charles (Villeneuve-sur-Fère, Fro., 1868. aug. 6.-Párizs, 1955. febr. 23.): költő, drámaíró, diplomata. - Szülei 1882: Párizsba költöztek. ~ 1884-: fil–t, 1885-: jogot tanult, nagy hatással voltak rá Rimbaud versei. Középisk-sként szakított örökölt vallásosságával, de 1886 karácsonyán a Notre Dame-ban megkapta a megtérés kegyelmét; ugyanebben az évben tért meg Ch. Foucauld, s ugyanezt a karácsonyt mondja Lisieux–i Szt Teréz is 'megtérése' napjának. Erre az időre esnek első irod. próbálkozásai (versek). 1888: társadalomtud–okat és K–i nyelveket tanult. 1890: külügyi szolg-ba lépett. 1893: New Yorkban alkonzul, majd  Bostonban ügyvivő konzul. 1895: Sanghajban, 1896-1905: Fucsouban  ügyvivő alkonzul. 1898: utazásokat tett Kínában és Japánban, 1899: Szíriában és Palesztínában; a karácsonyt Betlehemben töltötte. 1900: visszatért Fro–ba, Solesmes és Ligugé bencés apátságok vendége volt, majd az év végén visszatért Kínába. 1905: megtért barátja, Fr. Jammes; ~ Lourdes–ba zarándokolt. 1906. III. 15: megnősült, s 3 nap múlva a feleségével együtt utazott  Pekingbe. A követség első titkára, majd Tiencsinben konzul. 1909. VIII: Szibérián át hazatért, XII: Prágában konzul. 1911. X: Frankfurtban, 1913. X: Hamburgban főkonzul. 1914. VIII. 3: a hadüzenet miatt visszatért Fro–ba, a hadügymin-ba osztották be. 1917. I. 10: Rio de Janeiróba, 1920:  Koppenhágába rendelték, ahol 1921: nagykövet. Uaz IX: Tokióban, 1927. II: Washingtonban,  1933. III: Brüsszelben. - 1935. VI: nyugalomba vonult,  Brangues-ban (Grenoble mellett) telepedett le. 1938: Bázelben mutatták be a Jeanne d'Arc a máglyán c. művét. 1946:  a fr. akad. tagja. - M: Oeuvres complètes. 1-20. köt. Párizs, 1950-59. - M–ul: Válogatás P. C. műveiből  (A csere, Az angyali üdvözlet, A selyemcipő. Ford. Semjén Gyula; Violaine, A kezes. Ford. Gyergyai Albert; Columbus Kristóf könyve, Jeanne d'Arc a máglyán. Ford. Jelenits István, Jeanne D'Arc a máglyán. Ford. Raics István. - Versek Szabó Ferenc, Gyergyai Albert, Rónay György, Just Béla, Szedő Dénes, Horváth Béla, Virányi Ottó, Kosztolányi Ádám, Kolos Marcel, Habán Mihály, Iványi Sándor, Kosztolányi Dezső, Nagy Péter, Szerb Antal ford–ában.) Szerk. Gúthy Andor.  Bp., 1982. - A legtöbb ~–fordítás a Vigiliában jelent meg. **

Szabó 2004:64.

új, olvasni

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.