🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Clarisseum
következő 🡲

Clarisseum, Rákospalota: 1. katolikus leánynevelő intézet. Az Első Budapesti Gyermekmenhely Egyletet elhagyott gyermekek megmentésére gr. Károlyi Sándorné Korniss Klára 1870: alapította. A növ-eknek nemcsak otthont, hanem képzést is akart biztosítani a földművelésben, kertészetben és a feldolgozó iparágakban. Férje a Rákospalota és Újpest határán fekvő 134 holdas István-telket adta e célra. Az alapkövet 1882. VII. 12: tették le, s 2 év múlva megnyílt az Ybl Miklós tervei alapján készült int-et. A kpna költségét Károlyi Istvánné Orczy Mária brnő és menye, Clarissa grnő fedezte. Az int-et a vincés nővérek vezették, ellátását az egylet, s főként Clarissa grnő biztosította. - A növ-ek 12 é. korig el. isk-ba jártak, majd 3 é. kertészetet v. 6 é. cipész, szabó, lakatos szakmát tanultak. Számuk 150 k. volt - 1903: az Állami Gyermekmenhelyek megszervezésekor az int. a kertészisk-val együtt megszűnt, az egylet föloszlott. Károlyi Sándor az épületet s a ter-et visszaváltotta és 6 hold kivételével az István-telki MÁV-főműhely céljára ajánlotta föl. Mivel a gyermeknevelést biztosítani akarta, a szaléziekhez fordult, akik a kérést egyelőre nem tudták teljesíteni. Az int-et a gr. felesége védősztjéről, Szt Kláráról ~nak nevezte el, s 1904: kat. leánynev. int-ként nyitotta meg el. és polg. isk-val. 1914 u. az épületet katonai célokra lefoglalták. - 2. Szalézi Fiúnevelő Intézet. 1923: az →Országos Katolikus Patronázs Egyesület kérte a tulajdonos családtól az épületeket, s 1924. XI. 6: a szaléziek ismét megnyitották a ~ot 85 növ-kel. - 1925. XII: megkezdte működését a győri kárm-któl vásárolt gépekkel a Don Bosco nyomda. 1948. VI: a ~ot megszüntették. →Újpesti Szent István király plébánia. - 3. jótékonysági folyóirat, 1925-28. Megj. havonta 24-én, össz. 38 sz. Főszerk. Ádám László. Fel. szerk. 1927: Lipcsey Mihály. Kiadótulajd. Szalézi Fiúnev. Int. ig-ja. Ny: Don Bosco ny. 1928: 4300 péld. készült. **

Novák Lajos: A bpi első gyermek menhely-egyes. 25 é. működésének tört. Bp., 1896. - Ádám 1949:212.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.