🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cisneros
következő 🡲

Cisneros, Jiménez Francisco Gonzalo, de, OFM (Torrelaguna, Toledo tart., 1436.-Roa, Burgos tart., 1517. aug. 11.): bíboros. - Alcalában és a salamancai egy-en tanult, 1456: mindkét jog bakkalaureusa. 1459: Rómában jogász. 1465: hazatért. Ucedában esp., Toledo érs-ével összeütközött, bebörtönözték. 1480: Sibienza szegyh-ában kp., 1484: Toledóban belépett az obszerváns ferencesekhez, s a Ferenc szerz. nevet kapta. Jeles szónok és lelkivezető lett. 3 é. remeteség után 1492: Izabella kirnő gyóntatója és tanácsadója. 1494/95: tartfőn., ktoraiban megszigorította a fegyelmet. 1495: Toledó érs-e, Spo. prímása és Kasztília kancellárja, de e méltóságot csak VI. Sándor kifejezett parancsára fogadta el. Továbbra is egyszerű szerz-ként élt, 1497: Alcalában, 1498: Talaverában a sp. egyh. megújulásáért szállt síkra a zsin-on. 1496: a sp. ferencesek, 1499: a koldulórendek vizitátora, a kat. kir-ok megbízásából a visszafoglalt Granada térítésének irányítója. Izabella halála után 1506: a kasztíliai korona régense. 1507. V. 17: bíb., V. 18: Kasztília és León főinkvizitora. 1507/09: részt vett Ferdinánd kir. É-afrikai háborúiban. A kir. halál után 1516/17: Hispánia régense. - Az áll. és az egyh. közti szoros kapcsolat szükségességéről meggyőződve Spo. egységéért és vallásos kultúrájának gyarapodásáért élt.  Megújította az egyhm-s és szerz. papságot, támogatta az egyh. irányítást követő humanizmust és reneszánszt. 1507: megalapította az alcalái egy-et, költségén jelent meg a →complutumi poliglotta. A kk. jelentős lelki műveit sp-ra fordíttatta (pl. →Krisztus követése). Toledóban fölélesztette a →mozarab liturgiát. Nagy része volt abban, hogy a protestantizmus Spo-ban nem talált talajra.

LThK  X:1285. (s.v. Ximenes)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.