🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cipariu
következő 🡲

Cipariu, Timotheus (Panád, Küküllő vm., 1805. márc. 2.-Balázsfalva, Alsó-Fehér vm., 1887. szept. 3.): g.k. kanonok, gimnáziumi igazgató. - 1826: szent. pappá, s kinevezték a balázsfalvi g.k. gimn. tanárává. 1842: knk. és a balázsfalvi nyomda ig-ja, 1852: a gimn. ig-ja. A mo-i orientalista társ. tagja, az Astra elnöke volt. Jótékony célú alapítványokra 20.000 Ft-ot fordított. ~ volt az első, aki a rumén egyh. kv-eket a cirill helyett lat. betűkkel nyomatta. Több újságot és folyóiratot szerk. Régészeti, filol. és tört. értekezései a gimn. értesítőiben, az általa szerk. lapokban, az egyhm. semat-ban stb. - Fm: Elemente de limba romana. Balázsfalva, 1854. - Acte si fragmente latine romanesci pentru istoria beserecei mai alesu unite. Uo., 1855. - Crestomathia. Uo., 1858. - Privire peste istoria provinciei basericesci gr. cat. Alb'a Juliei. Uo., 1871. P.I.

Szinnyei II:76. - KL I:331. - Gulyás IV:475.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.