🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Chiolnich
következő 🡲

Chiolnich József Antal, Chiolnic de Chiolka, Čiolnić (Vivodina, Zágráb vm., 1699. márc. 11.-Zágráb, 1773. febr. 17.): megyéspüspök. - A gimn-ot Zágrábban, a fiz-t és fil-t Bécsben végezte. 1717. XI. 1-1723: a CGH növ-e; teol. dr. 1723. VII. 26: papként tért haza. Varasdon Patachich Gábor kp-ja, 1724: Berdovec (Zágráb vm.) plnosa. 1728-52: zágrábi knk. és a bolognai CHI rektora. 1732: verbóci főesp., 1751. XII. 30: kinev., 1752. III. 20: megerősített boszniai mpp. Székhelyén, Diakóvárt bővítette a szegyh-at, új ppi palotát és knk-házat épített. 1751: népisk-t alapított, amely 50 é. át Diakóvár és környéke egyetlen népisk-ja volt. A törökök miatt ekkor az egyhm-ben csak 4 pléb. volt, ezért birtokaira Boszniából r.k. telepeseket toborzott; ezeknek új falvakat építtetett, és a pléb-k számát 7-re szaporította. 1760-70: cs. kir. tanácsos, Pozsega vm. főispánja volt. - Utóda 1773. III. 23: Kerticza Máté Ferenc. T.E.

Nagy 1858. III:34. - Schem. B-D-S. 1856:7. (50.); 1862:7. (49.); 1900:30. (53.) (s.v. Chiolnic de chiolka) - Schem. Zagr. 1870:XXXVIII. (544.) (s.v. Ciolnic) - Gams 1873:369. (54.) (1752. III. 20-1773: megerősített pp.) - Matković 1888:LXXXVII. (771.) (s.v. Ciolnic) - Hodinka 1898:97. - Veress II:130. - Margalits 1900:84. - Vanyó 1933:80. - Dakovo bischöfliche Stadt Dakovo, 1979:13. Arck. - Gasić 1944:40. (68.)